Ban lãnh đạo của PVcomBank tại Đại hội đồng cổ đông. (Nguồn: PVcomBank)


Ngày 20/6, tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, công bố kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.Đại hội đã thống nhất cao các chỉ tiêu kế hoạch 2015. Năm 2015, nền kinh tế thế giới được dự báo tiếp tục khó khăn. Trong nước, tốc độ phục hồi kinh tế còn chậm và không đồng đều. Hoạt động kinh doanh của các ngân hàng nói chung và PVcomBank nói riêng sẽ còn gặp nhiều thách thức. Để đảm bảo cho hoạt động an toàn và hiệu quả trong năm 2015, PVcomBank đặt kế hoạch doanh thu dự kiến đạt 5.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 140 tỷ đồng.Để đạt được các chỉ tiêu trên, PVcomBank tập trung triển khai chiến lược phát triển của ngân hàng theo đúng kế hoạch; tiếp tục hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin; ổn định hệ thống, phát triển ngân hàng lành mạnh, bền vững, kiểm soát tốt rủi ro; đẩy mạnh huy động vốn; kiểm soát tăng trưởng tín dụng theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước; tăng cường hoạt động thu xếp vốn. Mục tiêu chủ đạo xuyên suốt năm sẽ là tiếp tục chương trình tái cấu trúc nhằm nhanh chóng có được một hệ thống quản lý ngân hàng hiện đại, hiệu quả và theo sát định hướng chiến lược, phát triển ổn định, bền vững.Về kế hoạch xử lý nợ xấu, năm 2015, PVcomBank đề ra kế hoạch sẽ tự xử lý 600 tỷ đồng nợ xấu bằng các biện pháp như thu hồi nợ, phát mại tài sản, sử dụng dự phòng rủi ro... Đồng thời, kế hoạch bán nợ cho VAMC trong năm 2015 là 1.500 tỷ đồng nợ xấu.Đại diện PVComBank cũng cho biết thêm, đến thời điểm hiện tại ngân hàng này đã thu hồi được hơn 300 tỷ đồng nợ, trong đó của nhóm khách hàng cũ từ Western Bank là 199 tỷ đồng; nhóm Vinashin, Vinalines là 4 tỷ đồng đồng; nhóm PVC 3 tỷ đồng; nhóm khách hàng có nợ xếp vào diện nhóm 3-5 gần 100 tỷ đồng.Tính đến thời điểm này, PVcomBank cũng đã thực hiện bán nợ cho VAMC đạt gần 1.000 tỷ đồng.Trả lời câu hỏi của cổ đông về việc PVCombank trong thời gian tới có tính chuyện sáp nhập hay không? Ông Nguyễn Đình Lâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị PVComBank cho biết, thời điểm ngân hàng chưa tính đến chuyện sáp nhập. Tuy nhiên, tương lai sau này sẽ phụ thuộc vào thị trường và phụ thuộc vào thẩm quyển của Thủ tướng Chính phủ.Về việc niêm yết trên thị trường chứng khoán, ông Lâm cho biết PVComBank cũng như các tổ chức khác PVComBank có 2 năm để niêm yết trở lại cùng với việc thực hiện đang đề án đang làm.Kết thúc năm 2014, ngân hàng này đạt các chỉ tiêu kinh doanh chính như doanh thu 6.993 tỷ đồng, bằng 137% kế hoạch năm (5.100 tỷ đồng); tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2014 là 107.912 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 130 tỷ đồng, bằng 101 % kế hoạch năm (129 tỷ đồng). Các tỷ lệ an toàn của PVcomBank đều đảm bảo quy định của Ngân hàng Nhà nước.Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/10/2013, PVcomBank đã kế thừa và tiếp nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Tây./.

Theo vietnamplus.vn