Giao dịch tại VietinBank. (Nguồn: VietinBank)


Ngày 23/6, tổ chức tín nhiệm Fitch Ratings (Fitch) công bố giữ nguyên xếp hạng nhà phát hành nợ dài hạn (IDR) của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) ở mức B+ với triển vọng “ổn định” và sức mạnh độc lập (VR) của ngân hàng này là “B-”.Fitch cho rằng VietinBank là một trong những ngân hàng có tầm quan trọng trong hệ thống tài chính và là ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam xét về quy mô tài sản, mạng lưới hoạt động rộng rãi.Fitch cũng cho rằng kế hoạch sáp nhập PGBank vào VietinBank mới được công bố sẽ không ảnh hưởng đến sức mạnh độc lập (VR) của VietinBank do ước tính quy mô của PGBank là rất nhỏ, chỉ chiếm khoảng 3,6% tổng tài sản của VietinBank.Trước đó, ngày 12/6, hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s Moody’s đã xếp hạng nội tệ dài hạn B1, với triển vọng ổn định cho VietinBank vì VietinBank là ngân hàng có tầm ảnh hưởng quan trọng trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam.Hiện nay, VietinBank là một trong những ngân hàng trụ cột của nền kinh tế, có quy mô vốn điều lệ lớn nhất và cơ cấu cổ đông mạnh. Theo kết quả kinh doanh quý 1, VietinBank có tổng tài sản đạt số dư 646.000 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2014; tổng nguồn vốn đạt 578.000 tỷ đồng, tăng 18%; tiền gửi từ dân cư và doanh nghiệp vẫn tiếp tục có xu hướng tăng, tăng 4,5% so với tháng 2/2014 và tăng 2% so với 31/12/2014. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.564 tỷ đồng, tăng 7%. Tỷ lệ nợ xấu là 1,5% tương đương với tỷ lệ nợ xấu cùng kỳ năm ngoái./.


Theo vietnamplus.vn