(Ảnh minh họa: Hoàng Hùng/TTXVN)


Sáng 25/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì Hội nghị giao ban đánh giá tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 6 tháng đầu năm 2015.Đại diện các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã tham gia cuộc họp.Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, 6 tháng đầu năm 2015, các Bộ mới trình được 3/10 dự thảo Nghị định, Quyết định; đề nghị không ban hành 1 Nghị định (đạt 37% kế hoạch).Tính đến ngày 23/6, 289 doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hóa năm 2015 đã thành lập Ban Chỉ đạo; trong đó, 127 doanh nghiệp đang tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp, 44 doanh nghiệp có quyết định công bố giá trị doanh nghiệp và 61 doanh nghiệp hoàn thành cổ phần hóa.Ngoài cổ phần hóa, đã bán 2 doanh nghiệp, giải thể 1 doanh nghiệp, sáp nhập 1 doanh nghiệp, chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 3 doanh nghiệp. Nâng tổng số doanh nghiệp được sắp xếp, cổ phần hóa trong 6 tháng đầu năm 2015 là 68 doanh nghiệp. Một số địa phương, danh nghiệp đã sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đạt kết quả tốt như Hà Nội (19 doanh nghiệp), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản (5 doanh nghiệp), Nghệ An (4 doanh nghiệp)…Các doanh nghiệp đã thoái vốn nhà nước 7.522 tỷ đồng, thu về 11.161 tỷ đồng, bằng 1,48 lần giá trị sổ sách. Trong đó, thoái vốn của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã đầu tư vào các lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, quỹ đầu tư 3.368 tỷ đồng, thu về 3.863 tỷ đồng, bằng 1,15 giá trị sổ sách; đạt 15% số vốn các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cần phải thoái vốn.Các đơn vị đã làm tốt việc thoái vốn như Tập đoàn Viễn thông Quân đội (thoái 2.655 tỷ đồng, thu về 3.169 tỷ đồng), Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (thoái 918 tỷ đồng, thu về 1.256 tỷ đồng), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (thoái 596 tỷ đồng, thu về 783 tỷ đồng), Tập đoàn Điện lực (thoái 588 tỷ đồng, thu về 593 tỷ đồng)…Về kết quả đấu giá bán cổ phần lần đầu, đến ngày 17/6, có 46 doanh nghiệp cổ phần hóa bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở giao dịch chứng khoán và các công ty chứng khoán với tổng số lượng cổ phần chào bán 557 triệu cổ phiếu, giá trị 5.576 tỷ đồng. Số cổ phiếu bán được là 110 triệu cổ phiếu, đạt 19,7% tổng số lượng cổ phần chào bán. Ngoài ra, đến nay, đã có 23 bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước theo tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.Tại hội nghị, các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã báo cáo kết quả và những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 6 tháng đầu năm 2015. Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đơn vị được giao thực hiện thoái vốn giai đoạn 2014-2015 là 27 công ty và sẽ hoàn thành kế hoạch trong năm 2015 đối với 26/27 công ty; riêng Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt khu vực I (Tổng công ty năm giữ 40% giá trị) sẽ khó thực hiện công tác thoái vốn trong năm 2015 do công ty không hợp tác và hoạt động sản xuất kinh doanh yếu kém.Tổng công ty đã hoàn thành cơ bản việc thẩm định kết quả xác định giá trị doanh nghiệp đối với 21/24 công ty. Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết tính đến 31/5, đã thoái vốn 847,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 35% so với tổng giá trị thoái vốn; giá trị thu về 1.061 tỷ đồng, chênh lệch so với mệnh giá 274 tỷ đồng.Đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, 6 tháng đầu năm 2015, thành phố đã hoàn thành phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa 16 doanh nghiệp; đã hoàn thành bán vốn nhà nước tại 22 doanh nghiệp với tổng giá trị theo sổ sách là 466,71 tỷ đồng và giá trị bán 1.244,5 tỷ đồng, chênh lệch tăng 777,8 tỷ đồng…Cũng theo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đang gặp phải một số khó khăn như nhiều doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa hiện nay có quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng, tài chính phức tạp, để thành công cần có sự tham gia của các nhà đầu tư lớn và có tiềm lực tài chính.Quy định về mức phí chi phi bán đấu giá cổ phần thông qua Sở Giao dịch chứng khoán còn bất cập, khó xử lý cổ phần không bán hết… Các đơn vị đề nghị đối với công tác thoái vốn, trong trường hợp, các công ty cổ phần không có nhà đầu tư đăng ký mua, cho phép đơn vị tìm nhà đầu tư để bán thỏa thuận theo giá thẩm định. Trường hợp đấu giá lần 2 không thành công, cho phép áp dụng giảm giá để đấu giá tiếp.Cho phép Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh được quyền quyết định chỉ định thoái vốn, chuyển giao vốn giữa các doanh nghiệp trực thuộc, đảm bảo phù hơp với ngành nghề kinh doanh và tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng. Xem xét cho phép Xí nghiệp cấp huyện và đơn vị sự nghiệp được xử lý lao động dôi dư khi cổ phần hóa…Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh biểu dương kết quả đạt được của các Bộ, địa phương, doanh nghiệp trong việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thời gian qua; đồng thời chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế như việc ban hành cơ chế, chính sách về đổi mới tổ chức quản lý và tái cơ cấu doanh nghiệp chưa đạt tiến độ đề ra​, triển khai sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp còn chậm…Theo Phó Thủ tướng, nguyên nhân của tình trạng này do các Bộ, địa phương chưa tập trung cho việc ban hành cơ chế, chính sách theo đúng kế hoạch; chưa tháo gỡ kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, đặc biệt là cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, bán đấu giá cổ phần theo lô. Trách nhiệm của người đứng đầu các Bộ, địa phương, doanh nghiệp có nơi chưa thực sự bắt tay vào tháo gỡ khó khăn và thực hiện nghiêm việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước...Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu các Bộ khẩn trương ban hành đúng tiến độ các cơ chế, chính sách về đổi mới tổ chức quản lý và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước theo kế hoạch đề ra; trong đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước.Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để hoàn thành bằng được kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2014-2015, đặc biệt là cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước; hoàn thành phê duyệt phương án cổ phần hóa của 44 doanh nghiệp đã có quyết định công bố giá trị doanh nghiệp và quyết định công bố được giá trị của 127 doanh nghiệp hiện đang tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp.Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tiếp tục thoái vốn ngoài ngành và những doanh nghiệp đã thoái vốn lần đầu nhưng chưa đạt; định kỳ hàng tháng phải báo cáo với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tiến độ thực hiện cũng như những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu để hoàn thành kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước như mục tiêu đã đề ra…/.


Theo vietnamplus.vn