Giao dịch tại TPBank. (Nguồn: TPBank)


Theo thông tin từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank), kết quả kinh doanh​ từ đầu năm đến nay của ngân hàng này khá khả quan với các chỉ tiêu cơ bản đều tăng trưởng và vượt kế hoạch đề ra.Cụ thể, kết quả lợi nhuận 6 tháng đạt 342 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch lợi nhuận cả năm mà Đại hội đồng cổ đông 2015 đã đề ra. Tổng tài sản của TPBank có tăng trưởng nhẹ, đạt mức gần 52.000 tỷ đồng, trong khi đó các hoạt động cốt lõi đều có tăng trưởng tốt, với huy động vốn thị trường 1 và dư nợ cho vay tổ chức và cá nhân đều có tỷ lệ tăng trên 10% so với năm trước.Đặc biệt, kết quả này đánh dấu mốc quan trọng cho việc hoàn tất quá trình tái cơ cấu của TPBank với việc chỉ trong 3 năm, TPBank đã hoạt động an toàn, hiệu quả, tạo ra hàng nghìn tỷ đồng lợi nhuận, bù đắp được toàn bộ số lỗ lũy kế trong quá khứ và đã có lợi nhuận thực dương, sớm hơn 1 năm so với dự kiến.Một chỉ số khác cho thấy TPBank hoạt động khá an toàn và lành mạnh, đó là tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 0,96%, trong đó TPBank đã áp dụng tiêu chí phân loại nợ khắt khe hơn theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước từ tháng 4/2015. Mặc dù vậy, tỷ lệ nợ xấu này vẫn giảm chứng tỏ công tác quản lý rủi ro tín dụng tốt, không để phát sinh nợ xấu mới và công tác thu hồi nợ khá hiệu quả, thu được nhiều khoản nợ cũ tồn đọng. Nhờ vậy, nợ xấu không phải là gánh nặng đối với ngân hàng này.Với kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm khá tốt, lãnh đạo TPBank cho biết hoàn toàn có thể tự tin trong việc hoàn thành các mục tiêu đã đề ra cho năm nay./.


Theo vietnamplus.vn