Giao dịch tại Eximbank. (Nguồn: Eximbank)


Sau một thời gian dài hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, ngày 3/7, Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank-EIB) đã có thông báo tới cổ đông về thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào 21/7.Trước đó, Eximbank đã lên kế hoạch họp vào ngày 22/4 nhưng trước thềm Đại hội hai ngày, Eximbank đã thông báo lùi thời gian tổ chức với lý do chưa được Ngân hàng Nhà nước chuẩn y về nhân sự nhiệm kỳ mới, nên phải hoãn để chuẩn bị tốt hơn.Tiếp đến, ngân hàng cũng dự định tổ chức Đại hội cổ đông vào ngày 26/6, song sau đó cũng hoãn vì Ngân hàng Nhà nước chưa chấp thuận danh sách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.Như vậy, sau một thời gian chờ đợi, Eximbank cũng đã chốt được ngày Đại hội cổ đông thường niên.Eximbank được cho là sẽ sáp nhập với Nam A Bank. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa bên nào xác nhận thông tin trên, cho dù Tổng giám đốc và một Phó tổng giám đốc của Nam A Bank đã nắm giữ hơn 20% cổ phần của Eximbank.Nam A Bank cũng vừa có thông báo sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường vào ngày 15/7 tới đây./.

Theo vietnamplus.vn