Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản số 5056/NHNN-TTGSNH về việc tạm ngừng cấp phép mở rộng mạng lưới của tổ chức tín dụng.Theo văn bản này, Ngân hàng Nhà nước sẽ không xem xét, chấp thuận đề nghị của tổ chức tín dụng Việt Nam mở mới chi nhánh, phòng giao dịch, máy ATM, văn phòng đại diện, cung cấp dịch vụ mới hoặc triển khai nghiệp vụ kinh doanh mới (trừ trường hợp đặc biệt được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận vì mục đích an ninh, quốc phòng, chính trị, xã hội) cho đến khi tổ chức tín dụng hoàn thành các chỉ tiêu xử lý nợ xấu năm 2015 theo kế hoạch Ngân hàng Nhà nước giao và đưa tỷ lệ nợ xấu về dưới 3% tổng dư nợ tín dụng trước ngày 1/10.Ngoài ra, những tổ chức tín dụng không hoàn thành được kế hoạch xử lý nợ xấu năm 2015 và đưa tỷ lệ nợ xấu về dưới 3% trước ngày 1/10 cũng sẽ không được xem xét, chấp thuận các đề nghị tương tự nói trên ít nhất đến ngày 31/12 (Ngân hàng Nhà nước sẽ có thông báo việc hoàn thành kế hoạch xử lý nợ xấu của từng tổ chức tín dụng).Cùng với đó, Cơ quan Thanh tra, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh tích cực kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng trên địa bàn tập trung triển khai mọi biện pháp, sử dụng mọi nguồn lực, đẩy mạnh xử lý nợ xấu, đảm bảo hoàn thành mục tiêu ngành ngân hàng đưa tỷ lệ nợ xấu về mức dưới 3% trước ngày 1/10./.


Theo vietnamplus.vn