Ảnh minh họa. (Nguồn: BIC)


Tổng doanh thu phí bảo hiểm trong 6 tháng năm nay của Tổng Công ty bảo hiểm BIDV (BIC) đạt hơn 730 tỷ đồng, tăng 41,1% so với cùng kỳ năm ngoái.Cũng trong những thông tin vừa được phía BIC cho biết ngày hôm nay (15/7), lợi nhuận trước thuế của BIC sau 6 tháng là hơn 74 tỷ đồng. Con số này so với cùng kỳ năm ngoái đã tăng khoảng 11%.Kết quả này theo lãnh đạo BIC là 'ấn tượng' trong điều kiện thị trường bảo hiểm phi nhân thọ nửa đầu năm 2015 vẫn chưa trở lại với giai đoạn tăng trưởng sôi động.Về kết hoạch kinh doanh trong thời gian tới, ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ hoạt động khai thác và bán chéo sản phẩm qua ngân hàng.Ngoài ra, ông Hà cũng yêu cầu BIC tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc rà soát, cải tiến quy trình, mạng lưới kinh doanh; đẩy mạnh hoạt động tái cơ cấu, xây dựng chiến lược kinh doanh mớiTheo kế hoạch, trong năm nay, BIC đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 17%. Cụ thể, tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng BIC phấn đấu đạt 1.305 tỷ đồng, gồm 1.159 tỷ đồng doanh thu phí gốc và 145 tỷ đồng doanh thu phí nhận tái bảo hiểm.Cũng trong kế hoạch, BIC đặt mục tiêu lợi nhuận hợp nhất năm nay đạt 147 tỷ đồng, tăng trưởng 6,5% so với năm trước với mức cổ tức dự kiến là 10%.Theo thống kê của BIC trong quý 1, lợi nhuận hợp nhất của đơn vị này là 44,28 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2014 và đạt 30% mục tiêu kế hoạch kinh doanh của năm 2015./.


Theo vietnamplus.vn