Vận hành hệ thống cung cấp xăng dầu tại PV Oil Đình Vũ. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)


Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã đặt ra chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu trong nửa cuối năm 2015 khai thác 13,04 triệu tấn quy đổi dầu khí; trong đó dầu thô 8,37 triệu tấn và 4,67 tỷ m3.Doanh thu toàn tập đoàn 6 tháng cuối năm phấn đấu đạt gần 383.000 tỷ đồng, nộp ngân sách 87.000 tỷ đồng.Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch trên, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tìm kiếm thăm dò thẩm lượng năm 2015, đảm bảo gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2015 là 35-40 triệu tấn dầu quy đổi.Bên cạnh đó, tập đoàn tăng cường tìm kiếm các dự án tốt ở nước ngoài để đầu tư, đồng thời kêu gọi các công ty dầu khí lớn có uy tín trên thế giới tham gia đầu tư vào các dự án của tập đoàn.Ngoài ra, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tiếp tục rà soát, tối ưu chương trình công tác và chi phí các dự án đang khai thác; tiếp tục rà soát tất cả các yếu tố có ảnh hưởng đến sản lượng khai thác dầu khí năm 2015, cân đối sản lượng khai thác dầu năm 2015 ở trong nước và ở nước ngoài, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu khai thác dầu, khai thác khí Chính phủ đã giao.Đối với các dự án đầu tư hoàn thành trong năm 2015, tập đoàn cũng sẽ tập trung vốn; đảm bảo sử dụng hiệu quả vốn, đầu tư theo trọng điểm.Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh sáu tháng đầu năm 2015 của PVN cũng cho biết trong sáu tháng đầu năm, tổng sản lượng khai thác quy dầu của tập đoàn đạt 14,71 triệu tấn, vượt 8,5% kế hoạch 6 tháng và bằng 55,3% kế hoạch năm, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2014; trong đó, sản lượng khai thác dầu thô đạt 9,28 triệu tấn, vượt 10,1% kế hoạch 6 tháng và bằng 55,2% kế hoạch năm, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2014; sản lượng khai thác khí đạt 5,43 tỷ m3, vượt 5,8% kế hoạch 6 tháng và bằng 55,4% kế hoạch năm, tăng 1,0% so với cùng kỳ năm 2014.Các lĩnh vực sản xuất và cung cấp điện, đạm, xơ sợi và xăng dầu của tập đoàn cũng đều có mức tăng trưởng từ 36-41% so với cùng kỳ năm 2014.Về chỉ tiêu tài chính của tập đoàn, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá cố định năm 2010) trong 6 tháng đạt 257.200 tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch 6 tháng và 58% kế hoạch năm, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2014.Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 296.100 tỷ đồng, bằng 88,3% kế hoạch 6 tháng và 41% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn tập đoàn đạt 63.600 tỷ đồng, bằng 88,4% kế hoạch 6 tháng và 40% kế hoạch năm.Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm nhà nước về dầu khí và các dự án trọng điểm của tập đoàn được kiểm soát chặt chẽ. Giá trị thực hiện đầu tư 6 tháng đạt 41.700 tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch 6 tháng và 40% kế hoạch năm.Trong 6 tháng đầu năm 2015, tập đoàn đã đưa dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 vào vận hành thương mại (ngày 12/5); khởi công xây dựng dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 (ngày 16/5); khởi động đầu tư dự án nhà máy GPP cà Mau; khởi động hai dự án xây dựng căn cứ cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp và dự án kho ngoại quan, dự trữ xăng dầu quốc gia tại Phú Quốc (ngày 28/6).Đặc biệt trong sáu tháng đầu năm 2015, Tập đoàn đã hoàn thành giao dịch mua lại tài sản của nhà thầu Chevron tại dự án phát triển Lô B, lô 48/95, lô 52/97 và dự án đường ống dẫn khí lô B-Ô Môn (ngày 17/6) để chủ động trong đầu tư phát triển dự án, sớm đưa vào phục vụ phát triển kinh tế-xã hội đất nướcTrong công tác chuyển đổi và tái cấu trúc doanh nghiệp, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã hoàn thành phê duyệt kế hoạch thoái vốn của tập đoàn tại các doanh nghiệp khác trong năm 2015; hoàn thành niêm yết cổ phiếu PVCFC lên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày 31/3; tái cơ cấu tại Oceanbank theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước; hoàn thành trình Bộ Công Thương, Văn phòng Chính phủ báo cáo sửa đổi, bổ sung đề án tái cơ cấu tập đoàn giai đoạn 2014-2015 và ngày 3/7 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Điều chỉnh bổ sung Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2012- 2015 (Quyết định số 1011/QĐ-TTg)./.

Theo vietnamplus.vn