Giao dịch tại BIDV. (Nguồn: BIDV)


Theo báo cáo của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), trong 6 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh của BIDV tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm trước, tạo cơ sở vững chắc cho việc hoàn thành toàn diện kế hoạch kinh doanh năm 2015 cũng như hoàn thành cơ bản các mục tiêu của Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2013-2015.Cụ thể, quy mô tổng tài sản nằm trong nhóm ngân hàng đứng đầu thị trường với 730.000 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước và 14% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt gần 535.000 tỷ đồng, tăng trưởng 31% so với cùng kỳ năm trước và 9,1% so với đầu năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của toàn ngành là 6%.Dòng vốn tín dụng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao và khách hàng bán lẻ theo đúng định hướng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước.Lãnh đạo BIDV cho biết, chất lượng tín dụng được kiểm soát với tỷ lệ nợ xấu xấp xỉ 2% thông qua triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp xử lý nợ xấu.Nguồn vốn huy động tăng trưởng tốt, bền vững, đáp ứng đủ cho nhu cầu sử dụng vốn, đảm bảo an toàn hoạt động: huy động vốn thị trường 1 đạt trên 574.000 tỷ đồng, tăng trưởng 33% so với cùng kỳ năm trước, 11,2% so với đầu năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng chung 4,4% của toàn ngành ngân hàng. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.016 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.Song hành cùng nhiệm vụ kinh doanh, phát huy vai trò là định chế tài chính hàng đầu, BIDV đã tích cực tham gia vào quá trình tái cơ cấu ngành ngân hàng ngay từ những ngày tháng đầu như Ngân hàng Nam Đô (1999), hỗ trợ hợp nhất 3 ngân hàng cổ phần Đệ Nhất, Tín Nghĩa, Sài Gòn (2011).Đặc biệt từ ngày 1/4/2015 trên cơ sở chấp thuận chủ trương của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng MHB đã được sáp nhập vào BIDV. Với tinh thần nỗ lực và khẩn trương, BIDV và MHB đã thực thi nhiệm vụ trong 55 ngày “thần tốc” kể từ thời điểm hai ngân hàng chính thức thông báo lên kế hoạch sáp nhập. Đến nay có thể nói BIDV là ngân hàng đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ sáp nhập trong giai đoạn 2 của Đề án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng.Vốn điều lệ của ngân hàng sau sáp nhập đạt 31.481 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 28.112 tỷ đồng thời điểm đầu năm thông qua việc tăng vốn 3.369 tỷ đồng của MHB khi sáp nhập vào BIDV. Trong thời gian tới BIDV sẽ hoàn tất các thủ tục tăng vốn thêm 2.692 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông BIDV thông qua và đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, đồng thời sẽ tiếp tục thực hiện tăng vốn từ việc xúc tiến tìm kiếm nhà đầu tư tài chính, cổ đông chiến lược, phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2, phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu./.
Theo vietnamplus.vn