Giao dịch tại Kienlongbank. (Nguồn: Kienlongbank)


Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long (Kienlongbank) vừa công bố báo cáo 6 tháng đầu năm 2015 với mức lợi nhuận trước thuế đạt 158,21 tỷ đồng, đạt 40,78% kế hoạch năm 2015.Cũng theo Kienlongbank, tổng tài sản của ngân hàng này vẫn giữ mức tăng trưởng ổn định, đạt 23.658 tỷ đồng, tăng 8,04% so với cùng kỳ năm trước và đạt 90,4% kế hoạch năm 2015; tổng nguồn vốn huy động đạt 20.020 tỷ đồng, tăng 9,87% so với cùng kỳ và đạt 90,27% kế hoạch năm 2015 (trong đó huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 17.822 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp 1,89%.Đặc biệt, dư nợ tín dụng đạt ở mức cao là 14.063 tỷ đồng, tăng 7,89% so với cùng kỳ năm 2014 và đạt 86,81% kế hoạch năm 2015. Trong 6 tháng qua, Kienlongbank tiếp tục áp dụng những chính sách miễn, giảm lãi vay nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng trên cả nước đồng thời tăng trích lập dự phòng để tích lũy nguồn lực xử lý rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động của Kienlongbank.Ngoài ra, Kienlongbank còn mở rộng phát triển thêm 1 chi nhánh và 6 phòng giao dịch, nâng tổng số lên 103 điểm giao dịch trong toàn hệ thống. Ngân hàng tiếp tục đầu tư nâng cấp các trụ sở khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh; chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên nâng cao trình độ về chuyên môn và kỹ năng quản lý.Ông Võ Văn Châu, Tổng giám đốc Kienlongbank biểu dương cho biết, trên cơ sở những kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong đó chú trọng đến chất lượng tín dụng, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2,5%./.


Theo vietnamplus.vn