Giao dịch tại MB. (Nguồn: MB)


Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản số 5384/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) từ gần 11.594 tỷ đồng lên 16.000 đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông MB thông qua.Việc tăng vốn sẽ ​thực hiện thành 3 đợt.Đợt 1, tăng vốn điều lệ thêm gần 347 tỷ đồng thông qua việc phát hành 34.781.812 cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2014Đợt 2, vốn điều lệ sẽ tăng thêm 152 tỷ đồng từ chào bán 15.218.188 cổ phiếu cho bán bộ nhân viên.Đợt 3, thông qua chào bán riêng lẻ 390.606.250 cổ phiếu cho cổ đông, đối tác chiến lược trong nước để nâng vốn điều lệ thêm 3.906 tỷ đồng.Theo lãnh đạo MB, mục đích tăng vốn là cần thiết nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của MB. Việc tăng vốn sẽ giúp MB mở rộng phát triển mạng lưới và đầu tư vào các kênh sinh lời khác, đáp ứng tốt các chỉ tiêu an toàn, nâng cao khả năng quản trị rủi ro cho ngân hàng, nâng cao khả năng đầu tư tăng năng lực cho MB.Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Hội đồng quản trị MB thực hiện việc tăng vốn theo quy định của pháp luật; Giám sát, đảm bảo kịp thời điều chỉnh kế hoạch tăng trưởng tín dụng của MB phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2015 theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.Sau khi hoàn tất việc tăng vốn, MB có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động cho Ngân hàng Nhà nước.Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông MB thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý./.


Theo vietnamplus.vn