Giao dịch tại Maritime Bank. (Nguồn: Maritime Bank)


Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có Quyết định số 1391/QĐ-NHNN về việc sáp nhập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Mê Kông (MDB) vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank). Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/8.Theo đó, Giấy phép hoạt động số 0022/NH-GP ngày 12/9/1992 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Mê Kông hết hiệu lực thi hành.Maritime Bank có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của MDB. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành, Maritime Bank có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; bố cáo sáp nhập theo quy định của pháp luật; thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.MDB có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cho Maritime Bank. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, MDB hoàn trả Ngân hàng Nhà nước bản gốc Giấy phép hoạt động số 0022/NH-GP ngày 12/9/1992 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho MDB; thực hiện thủ tục xóa tên MDB trong sổ đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; bố cáo sáp nhập, bố cáo chấm dứt hoạt động và việc giải quyết các quyền và nghĩa vụ có liên quan theo quy định của pháp luật; thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.Ngân hàng sau sáp nhập mang thương hiệu của MaritimeBank với số vốn điều lệ gần 11.800 tỷ đồng. Trong đó 8.000 tỷ đồng vốn điều lệ của Maritime Bank và 3.750 tỷ đồng là của MDB. Tổng tài sản của ngân hàng là 113.000 tỷ đồng, đội ngũ nhân sự hơn 5.000 người, hệ thống mạng lưới gần 300 điểm trên toàn quốc./.


Theo vietnamplus.vn