Giao dịch tại VPBank. (Nguồn: VPBank)


Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 với lợi nhuận sau thuế đạt 625 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước.Lũy kế 6 tháng đầu năm 2015, VPBank đạt lợi nhuận trước thuế 1.172 tỷ đồng, tăng 60% cùng kỳ, tương đương 47% kế hoạch năm (2.500 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng cũng tăng 64% lên 939 tỷ đồng.Ngoài ra, tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của VPBank đạt 179.295 tỷ đồng, tăng 9,8% so với đầu năm. Vốn điều lệ tăng 2.997 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2014 đạt 9.345 tỷ đồng.Cho vay khách hàng đạt 96.278 tỷ đồng, tăng trưởng 22,8%; tiền gửi của khách hàng đạt 120.430 tỷ đồng, tăng 11,1%; tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,77%.Trong quý 2, thu nhập lãi thuần của VPBank đạt 2.392 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần đạt 4.461 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ năm 2014.Về các hoạt động kinh doanh, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 157 tỷ đồng, tăng 19,8% và lãi từ hoạt động khác bất ngờ đạt 248 tỷ đồng, gấp 13 lần so với kết quả quý 2/2014./.


Theo vietnamplus.vn