(Ảnh minh họa: Duy Khương/TTXVN)


Với kinh nghiệm thực hiện các dự án vốn vay tài trợ, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB) tiếp tục được lựa chọn là 1 trong 4 ngân hàng tham gia triển khai “Dự án phát triển năng lượng tái tạo (REDP)” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, với tổng nguồn vốn là 318 triệu USD.Sử dụng nguồn vốn REDP, các chủ đầu tư sẽ nhận được nhiều ưu đãi như được WB giảm trực tiếp vào lãi suất vay thông thường là 1,5%/năm, thời hạn vay là 20 năm với 7 năm ân hạn, số tiền vay không giới hạn, bồi hoàn 100% chi phí tư vấn an toàn đập (đối với các dự án thủy điện); bồi hoàn 50% chi phí tư vấn môi trường xã hội sau khi dự án được phê duyệt; được tham gia vào “chương trình Cacbon” (mua bán khi phát thải CO2); các chương trình đào tạo, xây dựng năng lực do Ban Quản lý Dự án tổ chức trong khuôn dự án…Dự án này dành cho các chủ đầu tư phát triển dự án năng lượng tái tạo sử dụng năng lượng: gió, mặt trời, thủy điện, sinh khối và khí sinh học nhằm cung cấp điện năng trên cơ sở thương mại cho lưới điện quốc gia từ nguồn năng lượng tái tạo một cách bền vững về mặt xã hội và môi trường.Đây là một dự án có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang và sẽ gặp không ít thách thức trong phát triển năng lượng tái tạo.Với định hướng ưu tiên phát triển “tín dụng xanh”, SHB cam kết sẽ xây dựng những chính sách tín dụng phù hợp để đưa nguồn vốn ưu đãi từ dự án REDP tới gần các doanh nghiệp nhất và góp phần cùng cơ quan chủ quản hiện thực hóa các mục tiêu: đảm bảo an ninh năng lượng, giảm thiểu biến đổi khí hậu cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam./.


Theo vietnamplus.vn