Ảnh minh họa. (Nguồn: Bảo Việt)


Lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn Bảo Việt trong nửa đầu năm nay đã đạt 766 tỷ đồng, hoàn thành 67,2% kế hoạch cả năm.Theo kết quả vừa được phía Bảo Việt công bố tối 24/8, tổng doanh thu hợp nhất trong 6 tháng của đơn vị này là 9.777 tỷ đồng trong đó riêng doanh thu từ lĩnh vực bảo hiệm là 7.661 tỷ đồng, tăng trưởng 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong số này, doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao khi đạt 6.092 tỷ đồng, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước.Ngoài ra, theo báo cáo, doanh thu từ hoạt động tài chính của Bảo Việt tính tới hết tháng Sáu cũng đạt gần 1.900 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Những hoạt động khác cũng cho doanh thu khoảng 218 tỷ đồng.Lợi nhuận trước thuế qua đó được phía Bảo Việt tính toán đạt 945 tỷ đồng, hoàn thành 65,6% kế hoạch năm nay. Lợi nhuận sau thuế là 766 tỷ đồng.Những mức tăng trưởng này theo đánh giá của lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt là 'ổn định' và đảm bảo các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận sẽ hoàn thành vượt kế hoạch năm.Cũng theo thống kê của Bảo Việt, tổng tài sản tại ngày 30/6 của đơn vị đạt 11.413 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 11.284 tỷ đồng./.


Theo vietnamplus.vn