Ngày 4/7, tại bến cảng xuất sản phẩm, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã xuất
1.900m3 sản phẩm khí hóa lỏng LPG đầu tiên bằng đường biển, đưa đi tiêu thụ tại
thị trường nội địa.

Ông Nguyễn Hoài Giang, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn lọc hóa
dầu Bình Sơn cho biết, trong ngày 4 và 5/7, Nhà máy sẽ xuất thêm 4.900m3 khí hóa
lỏng LPG bằng đường biển.

Đây là chủng loại sản phẩm có tính chất thương mại cao nên việc sản xuất
thành công và xuất lô sản phẩm khí hóa lỏng LPG đầu tiên này đã đánh dấu mốc quan
trọng trong việc hoàn thiện các hệ thống kỹ thuật và công nghệ của Nhà máy Lọc
dầu Dung Quất.

Hiện nay, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã vận hành 100% các phân xưởng công
nghệ, đạt 70% công suất, sản xuất được 13.000m3 khí hóa lỏng LPG, gần 20.000m3
xăng A92...

Theo kế hoạch, khoảng ngày 8 - 9/7, Nhà máy sẽ xuất 5.000-7.000m3 sản phẩm
xăng A92 đầu tiên ra thị trường./.Theo vietnamplus.vn