Giao dịch tại ABBANK. (Nguồn: ABBANK)


Kết thúc quý 2, Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBANK) tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, bền vững với các chỉ tiêu kinh doanh tích cực. Theo đó, nợ xấu cũng tiếp tục được ABBANK tập trung kiểm soát tốt dưới 3%.Cụ thể, ABBANK đã thu hồi được 484,25 tỷ đồng nợ xấu theo chuẩn quốc tế, hoàn thành 40,3% so với kế hoạch năm. Trong đó, thu hồi tiền mặt là 453,72 tỷ đồng chiếm tỷ trọng gần 94%. Đây là kết quả từ sự nỗ lực lớn của ABBANK hướng tới mục tiêu tăng trưởng gắn với bền vững, an toàn và hiệu quả.Ngoài ra, lợi nhuận trước thuế đạt 179 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ; tổng tài sản đạt 65.655 tỷ đồng, tăng 10%; dư nợ đạt 42.117 tỷ đồng, tăng 14%; huy động đạt 45.991 tỷ đồng, tăng 7%. Các tỷ lệ về an toàn, thanh khoản của ABBANK đều đảm bảo tốt theo quy định; chi phí hoạt động tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ.Ông Cù Anh Tuấn, quyền Tổng giám đốc ABBANK cho biết: “Với việc hoàn thành vượt kế hoạch một số mục tiêu cơ bản trong 6 tháng qua, ABBANK đã chứng tỏ là một ngân hàng có hoạt động ổn định đáp ứng niềm tin của khách hàng và cổ đông. ABBANK sẽ tiếp tục triển khai các dự án nhằm đẩy mạnh kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ; tăng cường liên kết với các đối tác để đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ cung cấp tới khách hàng, đồng thời tăng cường quản lý rủi ro theo chuẩn mực quốc tế, hướng tới hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2015.”


Theo vietnamplus.vn