Khu du lịch Đại Nam. Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)


Liên quan đến vụ truy thu thuế và nộp phạt vi phạm hành chính với số tiền 99,5 tỷ đồng theo kết luận thanh tra đối với Công ty Cổ phần Đại Nam (tỉnh Bình Dương), chiều 19/8, Công ty Cổ phần Đại Nam cho biết đã chuyển vào Kho bạc nhà nước tỉnh Bình Dương trên 65,8 tỷ đồng.Nội dung nộp tiền thuế và tiền phạt theo kết luận thanh tra số 2735/KL - Ủy ban Nhân dân ngày 13/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Giấy ủy nhiệm chi do ông Pham Minh Quang, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam ký đóng dấu và được Ngân hàng Eximbank chuyển vào tài khoản Kho bạc Bình Dương vào chiều 19/8/2015.Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam khẳng định trong số tiền 99,5 tỷ đồng truy thu và nộp phạt về thuế thì ngoài số tiền trên 65,8 tỷ đồng đã nộp vào kho bạc, Đại Nam cũng đang làm thủ tục số tiền đã nộp thuế dư trên 30 tỷ đồng tại Cục thuế Bình Dương sẽ được khấu trừ để đảm bảo nộp đủ số tiền 99,5 tỷ đồng theo quy định của kết luận thanh tra.Giải trình về nguyên nhân số tiền bị cơ quan chức năng truy thu và nộp phạt lên đến gần cả trăm tỷ đồng, ông Huỳnh Uy Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam cho rằng, từ năm 2009- 2014, Công ty Cổ phần Đại Nam đã được Tổng cục Thuế, Kiểm toán Nhà nước, Cục thuế tỉnh Bình Dương thanh tra, kiểm toán, kiểm tra theo nội dung cho doanh nghiệp được phân bố kinh phí chung trong hoạt động sản xuất kinh doanh, điều này cũng phù hợp với các Thông tư 130/2008/TT-BTC và Thông tư 123/2012/TT-Bộ Tài chính.Tuy nhiên, tại Quyết định thanh tra trong năm 2015 do các cơ quan chức năng lại thực hiện tách ra từng khoản kinh doanh, chi phí trong tổng số hoạt động chung của doanh nghiệp của nhiều năm dẫn đến nhiều số liệu chưa thống nhất, khiến các khoản được cho là chậm nộp thuế. Do việc tách từng danh mục của các khoản khác nhau, dẫn đến những khoản nộp thiếu và khoản nộp dư nên có việc hiện Đại Nam đang nộp dư khoảng trên 30 tỷ đồng tại Cục thuế Bình Dương.Trước đó, sáng 19/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã thông báo công khai về kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần Đại Nam.Theo kết luận thanh tra số 2735/KL-Ủy ban Nhân dân ngày 13/8/2015 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, từ ngày 8/1/2015 đến 13/5/2015 Đoàn thanh tra tỉnh đã tiến hành thanh tra toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đại Nam trong giai đoạn 1/1/2009 đến 31/12/2014 cho thấy Công ty Cổ phần Đại Nam đăng ký đi vào hoạt động từ năm 1996 và đến nay có các ngành hoạt động chính như kinh doanh địa ốc, nhà xưởng cho thuê, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, dân cư đô thị, hoạt động du lịch.Đặc biệt với hoạt động Khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn hiến đã góp phần tạo mỹ quan đô thị của tỉnh Bình Dương.Những năm gần đây, Công ty đã chấp hành cơ bản đúng các quy định pháp luật về hạch toán kế toán, về Luật thuế và các quy định khác có liên quan trong quá trình hoạt động. Ngoài kinh doanh Công ty còn đóng góp hỗ trợ các hoạt động xã hội từ thiện như: Chương trình mổ tim; ủng hộ xây dựng trường học; hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo; hỗ trợ bão lụt.v.v. với tổng số kinh phí hỗ trợ từ năm 2009 đến 2013 là 11,9 tỷ đồng trong đó ngoài tỉnh hơn 7 tỷ đồng (đơn vị hạch toán vào chi phí quản lý).Tuy nhiên, qua thanh tra toàn diện cho thấy, Công ty Cổ phần Đại Nam có một số thiếu sót như, chưa thực hiện đúng pháp luật về đất đai; về chấp hành quy định pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản; môi trường, tài nguyên nước; quy định pháp luật trong qua trình hoạt động sản xuất kinh doanh; chấp hành kết luận, kiến nghị sau thanh tra.Từ kết quả thanh tra, do đơn vị phản ánh vào tài khoản chưa đúng bản chất nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Việc hạch toán còn một số bút toán chưa đúng nguyên tắc tài chính, chưa chấp hành đúng trình tự hạch toán kế toán theo chế độ kế toán hiện hành, sử dụng văn bản đã hết hiệu lực; việc phân bổ chi phí chưa đúng quy định; vi phạm một số quy định phát luật về Luật thuế làm giảm số thuế phải nộp.Về xây dựng cơ bản, Công ty có 4 công trình có thay đổi so với giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng về số tầng, diện tích xây dựng; 167 hạng mục công trình (công trình phụ, tạm và một số kiến cố) đã xây dựng hoàn chỉnh nhưng không lập thủ tục xin phép xây dựng và đăng ký sở hữu công trình.../.
Theo vietnamplus.vn