Giao dịch tại VPBank. (Nguồn: VPBank)


Với mong muốn hỗ trợ đối đa cho khách hàng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa triển khai gói tài trợ thương mại dành cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.Theo đó, VPBank sẽ giảm tới 50% các loại phí gồm chuyển tiền trong và ngoài nước, bảo lãnh, thanh toán quốc tế dành cho các doanh nghiệp được xếp hạng trong chương trình tài trợ thương mại của VPBank năm 2015.Cụ thể, VPBank sẽ có 3 loại xếp hạng dành cho doanh nghiệp gồm Trade silver (doanh nghiệp có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm xuất nhập khẩu và tổng doanh thu 2014 dưới 200 tỷ đồng), Trade Gold (doanh nghiệp có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm xuất nhập khẩu và tổng doanh thu năm 2014 từ 200 đến 300 tỷ đồng), Trade Diamond (doanh nghiệp có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm xuất nhập khẩu và tổng doanh thu năm 2014 trên 300 tỷ đồng).Trong chương trình, VPBank sẽ miễn phí đăng ký và phí thường niên năm đầu tiên dịch vụ VPBank Online và trả lương qua tài khoản.Ngoài ra, VPBank cũng dành cho các đơn vị xếp hạng tài trợ thương mại các ưu đãi như: giảm tới 1,5%/năm lãi suất tiền vay (không áp dụng đồng thời với các chương trình khác), giảm đến 20% tỷ lệ ký quỹ tối thiểu khi mở L/C, tăng 5% giá trị cho vay trên tài sản đảm bảo và tăng 5% tỷ lệ thiếu tài sản đảm bảo dành cho các khoản vay.Trong đó, riêng đối với bảo lãnh, VPBank sẽ tăng đến 100 % tỷ lệ thiếu tài sản đảm bảo./.


Theo vietnamplus.vn