Giao dịch tại VietinBank. (Nguồn: TTXVN)


Tính đến hết quý 2/2015, tổng tài sản của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) đạt 686.000 tỷ đồng, tăng 3,72% so với cuối năm 2014 và tăng 14,74% so với cùng kỳ năm trước, là một trong các ngân hàng dẫn đầu trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.Ngoài ra, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 14,75%; lợi nhuận trước thuế tăng 0,2%, đạt 53% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.Việc thành lập Khối quản lý rủi ro với chức năng kiểm soát độc lập rủi ro trong hoạt động của ngân hàng, hoạt động tín dụng của VietinBank hiện nay được kiểm soát chặt chẽ với 3 vòng kiểm soát, góp phần giảm tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng. Tính đến hết quý 2, tỷ lệ nợ xấu của VietinBank chiếm 1,45% dư nợ cho vay khách hàng, duy trì ở mức thấp hơn nhiều so với mức trung bình ngành.Lãnh đạo VietinBank cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2015, với định hướng tín dụng rõ ràng, kế hoạch kinh doanh được xây dựng phù hợp với đặc thù địa bàn, tập trung vào các lĩnh vực an toàn, hiệu quả, đảm bảo tăng trưởng đi kèm với kiểm soát rủi ro, cùng những điều kiện thuận lợi từ nền kinh tế, hoạt động cho vay của VietinBank đã tăng trưởng mạnh mẽ. Dư nợ cho vay của VietinBank đạt 481.000 tỷ đồng, tăng 9,25% so với cuối năm 2014 và tăng 27,14% so với cùng kỳ năm trước.Tỷ lệ nợ xấu toàn ngành ngân hàng tính đến cuối tháng 5/2015 (Nguồn: Vietinbank)
Bên cạnh thế mạnh về việc cho vay đối với phân khúc khách hàng doanh nghiệp lớn, tổng công ty, tập đoàn Nhà nước, VietinBank cũng đang chú trọng đẩy mạnh tăng trưởng quy mô tín dụng đối với phân khúc khách hàng doanh nghiệp ngoài quốc doanh (tập trung chủ yếu vào đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ), khách hàng bán lẻ, khách hàng doanh nghiệp FDI.Tiền gửi của ngân hàng cũng luôn tăng trưởng mạnh bao gồm cả nguồn huy động dân cư và tiền gửi các tổ chức kinh tế. Do đó, VietinBank luôn là một trong những ngân hàng có thị phần hàng đầu về huy động vốn. Tính đến hết quý 2, tiền gửi khách hàng đạt 449.000 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cuối năm 2014 và tăng 18,93% so với cùng kỳ năm trước.Tính lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 30/6, tổng thu nhập hoạt động của VietinBank tăng 11,68% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 11.000 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 8,45% và thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 1,24%. Đây vẫn là hai nguồn thu chính của ngân hàng (chiếm 94% tổng thu nhập hoạt động). Trong các khoản thu nhập còn lại, thu nhập từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng mạnh, tới 89,58% so với cùng kỳ năm trước do ngân hàng đẩy mạnh hoạt động kinh doanh chứng khoán, cùng với điều kiện thị trường thuận lợi khiến thu nhập từ hoạt động này tăng mạnh.Trong thời gian tới, VietinBank tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng tiền gửi, nâng cao tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi thanh toán, hướng tới mục tiêu giảm chi phí vốn trên cơ sở đảm bảo tính bền vững, phù hợp với tăng trưởng dư nợ cho vay nền kinh tế và hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.Trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục phục hồi rõ nét, cân đối vĩ mô được duy trì, tổng cầu chuyển biến tích cực, tổng vốn đầu tư phát triển tăng cao, VietinBank sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra trong năm 2015, khẳng định vị thế là đơn vị dẫn đầu ngành ngân hàng về quy mô, hiệu quả hoạt động và tốc độ tăng trưởng./.


Theo vietnamplus.vn