Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Trong tháng Tám (từ 20/7 đến 20/8), cả nước có 9.301 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 55.200 tỷ đồng, so với tháng Bảy, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 41%, vốn đăng ký tăng 41,9%.Theo đó, tổng số lao động đăng ký tại các doanh nghiệp này là 129.800 người, tăng 63,5% so với cùng kỳ năm 2014.Như vậy tính chung tám tháng, cả nước đã có 61.305 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 376​.400 tỷ đồng; tăng 29,2% về số doanh nghiệp và tăng 29,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.Đây là tín hiệu cho thấy niềm tin của giới đầu tư tiếp tục gia tăng.Con số trên được Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, công bố ngày 28/8, trong Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng Tám.Đáng chú ý trong tháng này, nền kinh tế cũng đã đón nhận sự quay trở lại hoạt động của 1.359 doanh nghiệp, tuy con số này giảm 7,4% so với tháng Bảy. Tổng số doanh nghiệp hoạt động trở lại trong tám tháng là 11.333 doanh nghiệp; tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2014.Bên cạnh đó, áp lực “đào thải” vẫn tiếp tục gia tăng đối với các doanh nghiệp yếu thế về năng lực cạnh tranh. Cụ thể trong tháng Tám, cả nước có đến 7.595 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, tăng 27,9%.Tính cả tám tháng qua, số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động là 39.056 doanh nghiệp; tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước.Số doanh nghiệp chấm dứt hoạt động 6.290 doanh nghiệp;, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2014, trong số đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng (chiếm 93,4%)./.


Theo vietnamplus.vn