Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chỉ riêng trong tháng 9/2015 cả nước có 7.042 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là 44.513 tỷ đồng.Tính chung 9 tháng qua, số doanh nghiệp thành lập mới trên cả nước là trên 68.000 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký 420.000 tỷ đồng, tăng 28,5% về số doanh nghiệp và tăng 31,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.Số doanh nghiệp thành lập mới đã tăng đều ở tất cả các ngành so với năm 2014. Với số doanh nghiệp thành lập mới trên, cộng với hơn 608.000 tỷ đồng vốn đăng ký mở rộng của các doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh, đã góp thêm cho nền kinh tế hơn 1 triệu tỷ đồng vốn đăng ký bổ sung phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh.Trong 9 tháng, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 6,2 tỷ đồng, tăng 2,3%; số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới là 999.253 lao động, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước.Bên cạnh số lượng đăng ký thành lập mới, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh trong 9 tháng của cả nước là 6.962 doanh nghiệp, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước.Quy mô vốn, số lượng doanh nghiệp giải thể phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng, chiếm 93,5%. Số lượng các doanh nghiệp giải thể có quy mô vốn trên 50 tỷ đồng, tăng 29,8% so với cùng kỳ năm 2014.Số doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động của cả nước là 47.000 doanh nghiệp, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước.Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, cũng có 12.848 doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là con số đáng khích lệ cho thấy tín hiệu tốt của nền kinh tế đã tạo thêm cơ hội đầu tư, kinh doanh cho những doanh nghiệp đang gặp khó khăn.Để nâng cao hiệu quả kinh doanh, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các doanh nghiệp cần nâng cao năng suất lao động, áp dụng khoa học công nghệ tạo ra giá trị cao.
Đặc biệt, trong thời gian tới phải tăng nhanh sức cạnh tranh, từ đó mới giữ được thị trường trong nước, giảm thiểu số doanh nghiệp giải thể, phá sản./.
Theo vietnamplus.vn