Các giàn khoan khai thác dầu khí của Liên doanh Vietsovpetro tại mỏ Bạch Hổ. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)


Theo báo cáo của Xí nghiệp Khai thác dầu khí Vietsovpetro, trong giai đoạn 5 năm 2010-2015, đơn vị này đã khai thác được 33,6 triệu tấn dầu, vượt 103% kế hoạch. Ngoài ra, Vietsovpetro đã thu gom được hơn 10.000 triệu m3 khí; trong đó đưa vào bờ 2.494 m3 khí.Để đảm bảo vận hành liên tục hệ thống khai thác, vận chuyển và xuất dầu thô với thời gian làm việc tối đa, xí nghiệp khai thác đã đưa các giếng mới, các công trình mới vào làm việc với thời gian nhanh nhất.Đơn vị này đã đưa 10 công trình biển vào vận hành khai thác đồng thời tăng lượng khí thu gom về bờ và dịch vụ nội mỏ, tận dụng tài nguyên khí đồng hành không tái tạo được.Vietsovpetro cũng đã khảo sát, sửa chữa, nâng cấp và cải hoán các công trình biển nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất như lắp hệ thống thu gom khí bay hơi trên tàu chứa dầu VSP-02 để tái sử dụng năng lượng khí thải; nâng cấp hệ thống điều khiển công nghệ trên giàn công nghệ thông tin số 2 để kiểm soát tự động hoàn toàn; hoán cải các bình chứa trên giàn cố định, công nghệ thông tin từ trạng thái 2 pha thành 3 pha nhằm tăng khả năng tách nước.../.


Theo vietnamplus.vn