Quang cảnh lễ ký kết. (Ảnh: Mỹ Phương/Vietnam+)


Chiều 1/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam (Southern Bank) đã ký kết biên bản bàn giao chính thức sáp nhập toàn hệ thống Southern Bank vào Sacombank dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).Việc sáp nhập được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận theo Quyết định số 1844/QĐ-NHNN ngày 14/9/2015. Theo đó, Sacombank sẽ tiếp nhận toàn bộ tài sản, nhân sự, mạng lưới, số liệu cũng như quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Southern Bank và cam kết duy trì quyền, nghĩa vụ của khách hàng, đối tác, cổ đông của cả hai ngân hàng.Quá trình bàn giao được thực hiện trên nguyên tắc không làm gián đoạn hoạt động của hai ngân hàng; kế thừa, phát huy những thành tựu của Southern Bank; góp phần tạo nền tảng cho ngân hàng sau sáp nhập thực hiện đúng đề án đã được Đại hội đồng cổ đông hai ngân hàng thông qua.Theo ông Kiều Hữu Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank, việc sáp nhập giữa các ngân hàng đều mang lại giá trị cộng hưởng lớn cho ngân hàng sau sáp nhập, cho cổ đông, khách hàng, xã hội và Nhà nước.Cụ thể, lợi ích thiết thực đầu tiên của việc hợp nhất các ngân hàng là quy mô ngân hàng sau sáp nhập sẽ tăng lên, có khả năng gia tăng thu nhập và giảm thiểu chi phí điều hành. Đồng thời, tăng thị phần thông qua hệ thống mạng lưới được mở rộng, khả năng nhận diện thương hiệu sẽ tốt hơn, từ đó gia tăng được hiệu quả hoạt động, thúc đẩy gia tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường.Trước đó, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Sacombank được tổ chức vào ngày 11/7/2015 đã thông qua tỷ lệ hoán đổi cổ phần sáp nhập là 1 cổ phần của Southern Bank (PNB) hoán đổi thành 0,75 cổ phần của Sacombank (STB).Ngoài ra, 1 cổ phần của cổ đông Sacombank tại ngày chốt danh sách để hoán đổi cổ phần khi sáp nhập sẽ nhận thêm 0,3875 cổ phần ngân hàng sáp nhập, trong đó gồm: 0,0875 cổ phần từ tỷ lệ chuyển đổi cổ phần Southern Bank; 0,080 cổ phần là cổ tức 8% bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế của năm 2013; 0,120 cổ phần là cổ tức 12% bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế của năm 2014; 0,0875 cổ phần là thưởng cổ phiếu từ chia cổ phiếu quỹ; và 0,0125 cổ phần từ thặng dư vốn cổ phần.Đồng thời, ngày 21/9 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã có Công văn số 7168/NHNN-TTGSNH chấp thuận đề nghị tăng vốn điều lệ của Sacombank từ 12.425 tỷ đồng lên mức 18.853 tỷ đồng./.


Theo vietnamplus.vn