Nhà máy nước Thủ Đức được Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) bao tiêu. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)


Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý cho Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa.Phó Thủ tướng lưu ý, việc chuyển nhượng thực hiện theo Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về bán cổ phần theo lô.Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn chuyển nhượng hệ thống mạng lưới nước cấp 3 thuộc vùng phục vụ của Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa theo quy định của pháp luật.Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng đồng ý bán toàn bộ phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng công trình giao thông; Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Nam; sáp nhập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi Kim Bảng và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi Duy Tiên vào Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi Nam Hà Nam.Phó Thủ tướng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam chỉ đạo, thực hiện và chịu trách nhiệm việc bán vốn nhà nước tại các công ty cổ phần và sáp nhập các công ty Khai thác công trình thủy lợi nói trên theo đúng quy định của pháp luật./.


Theo vietnamplus.vn