Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Số liệu từ Báo cáo Tình hình Kinh tế-Xã hội tháng Bảy từ Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy, dường như các doanh nghiệp quy mô nhỏ đang thích ứng khá “chậm chạp” trong bối cảnh hội nhập diễn ra càng ngày càng sâu rộng.Báo cáo cho biết, ố doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 10 tháng là 60.164 doanh nghiệp, tăng 29,1% so với cùng kỳ năm 2014.​Trong số công ty gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động, chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Cụ thể, có 21.633 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chiếm 35,9%), 19.208 công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên (chiếm 31,9%), 11.514 công ty cổ phần (chiếm 19,3%) và 7.807 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 12,9%).Báo cáo cũng chỉ ra số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong mười tháng là 7.641 doanh nghiệp và bước đầu giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng.Một diễn biến khác lại cho thấy, tinh thần khởi nghiệp trong xã hội đang gia tăng. Tính chung 10 tháng, cả nước có 77.542 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 486.100 tỷ đồng, tăng 29,2% về số doanh nghiệp và tăng 37,9% về số vốn đăng ký (so với cùng kỳ năm 2014) đồng thời có 737.800 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi vốn. Theo đó, số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong ​mười tháng là 1,16 ​triệu người, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2014.Ngoài ra, số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong ​mười tháng là 16.198 doanh nghiệp, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm trước./.
Theo vietnamplus.vn