Lãnh đạo hai bên tham gia ký kết. (Nguồn: TPBank)


Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank) và Tập đoàn NICE (Hàn Quốc) vừa ký kết hợp tác triển khai Dự án xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Credit Plus+.Đây là một hệ thống xếp hạng được đánh giá là tiên tiến theo chuẩn quốc tế, phù hợp với các chuẩn mực và đáp ứng yêu cầu của Basel II mà các ngân hàng Việt Nam đang hướng tới lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam.Trong phạm vi dự án này, TPBank và NICE sẽ hợp tác xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ trên cơ sở tích hợp giữa giải pháp công nghệ thông tin tiên tiến với các bộ thẻ điểm (score card) được xây dựng theo phương pháp mô hình thống kê, với tệp dữ liệu đã được làm sạch của hàng trăm ngàn khách hàng doanh nghiệp tại Việt Nam.Việc hợp tác giữa TPBank và NICE được thực hiện trong bối cảnh các ngân hàng thương mại Việt Nam đang trong lộ trình đến năm 2018 để tuân thủ với các yêu cầu của Basel II, trong đó có việc đưa vào áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng tiên tiến hơn, hoạt động trên cơ sở có tính đến xác suất xảy ra nợ xấu, thay vì chỉ dựa trên định tính như trước đây.Hệ thống này sẽ giúp ngân hàng nhận diện khách hàng và thực hiện chấm điểm tín nhiệm dựa trên lượng hóa rủi ro xảy ra nợ xấu. Cùng với việc áp dụng các nguyên lý xây dựng mô hình thống kê tương tự với các nhà cung cấp hàng đầu thế giới khác, giải pháp của NICE thể hiện tính vượt trội khi áp dụng các nguyên lý chia nhóm khách hàng và tương ứng với từng nhóm, có các chỉ số điều chỉnh theo ngành khá tin cậy và rất phù hợp với thực tế tại Việt Nam.Ông Kim Kwang Soo, Chủ tịch Tập đoàn NICE cho biết: “Chúng tôi đánh giá rất cao sự nhạy bén của các ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn hiện tại, giai đoạn cần nâng tầm nhanh chóng để vươn tới thị trường khu vực. Với TPBank, chúng tôi hãnh diện được hợp tác với một đối tác đang có những triển khai song hành đồng bộ giữa nâng cao năng lực công nghệ, với việc trang bị các công cụ quản trị tiên tiến.”Được biết, Tập đoàn NICE là Tập đoàn lớn nhất tại Hàn Quốc về giải pháp xếp hạng tín dụng cho các ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư, chiếm trên 90% thị phần tại đây. Bên cạnh hoạt động cung cấp các giải pháp xếp hạng tín dụng, NICE đồng thời là tập đoàn cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ các tổ chức tài chính để kết nối các tổ chức tài chính với khách hàng như dịch vụ thông tin, dịch vụ thanh toán, dịch vụ tài chính, giải pháp quản trị rủi ro tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp.Tại Việt Nam, sau khi triển khai thành công hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp với Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia (CIC), tập đoàn NICE đang tiếp tục hợp tác chiến lược với CIC để hai bên hợp tác xây dựng mô hình và hệ thống chấm điểm tín dụng cá nhân./.


Theo vietnamplus.vn