Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Chungta.vn)


Tin từ Công ty FPT ngày 18/12 cho biết, doanh thu từ hoạt động ở nước ngoài của đơn vị này sau 11 tháng đạt đạt 3.216 tỷ đồng, tương đương 152 triệu USD, tăng 41%; lợi nhuận trước thuế đạt 527 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.
Lý do của việc tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận này là bởi nỗ lực mở rộng thị trường và chiến lược mua bán sáp nhập đang được nỗ lực thực hiện.Kết thúc 11 tháng, FPT đạt tổng doanh thu 30.857 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với cùng kỳ, đạt 110% kế hoạch.Việc tăng trưởng này chủ yếu nhờ các lĩnh vực xuất khẩu phần mềm (tăng 37%), Dịch vụ viễn thông (tăng 19%), phân phối (tăng 22%) và bán lẻ (tăng 80%) so với cùng kỳ.Trong đó, sự kiện iPhone 6 và iPhone 6 Plus được FPT phân phối từ ngày 14/11 khiến doanh thu của FPT Trading tăng vọt lên 655 tỷ đồng (riêng trong tháng 11), cao xấp xỉ 5 lần so với doanh số trung bình các tháng trước đó.Sau 11 tháng, lợi nhuận trước thuế toàn FPT đạt 2.269 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ, đạt 93% kế hoạch lũy kế. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng 7%, đạt 1.487 tỷ đồng; lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 4.323 đồng, tăng 7% so với cùng kỳ./.
Theo vietnamplus.vn