Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh vừa quyết định chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của 5 dự án chậm tiến độ tại các khu kinh tế, công nghiệp trên địa bàn tỉnh.Cụ thể là 3 dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Hạ Long làm chủ đầu tư thuộc khu kinh tế Định An thuộc huyện Trà Cú và Duyên Hải gồm dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Ngũ Lạc, dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư Dân Thành 2 và Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thị xã Duyên Hải.Tại khu công nghiệp Long Đức, thành phố Trà Vinh có 2 dự án bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư. Đó là dự án đầu tư khu liên hợp công nghiệp, dịch vụ, thương mại thế giới Việt của Công ty Cổ phần thực phẩm Thế giới Việt và Dự án Nhà máy sản xuất đã cắt, đá mài của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khánh Phong (dự án này thu hồi lại 5.298m2 đất không sử dụng hết).Ông Phạm Tiết Khoa, Phó Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh, cho biết trong thời gian tới, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, kiểm tra tiến độ triển khai các dự án của các nhà dầu tư để có biện pháp xử lý cụ thể.Tùy từng trường hợp, đơn vị sẽ ra quyết định chấm dứt hoạt động, thu hồi hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án.Đối với các dự án đầu tư không có khả năng triển khai, đơn vị sẽ kiên quyết thu hồi để giao cho các nhà đầu tư có tiềm năng.Trường hợp giai đoạn 1 của dự án đang hoạt động, nhưng giai đoạn 2 chậm triển khai, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh không thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án mà chỉ thực hiện thủ tục điều chỉnh./.

Theo vietnamplus.vn