Ảnh minh họa. (Nguồn: Telegraph)
Tại Italy, năm 2012, gần 3.000 công ty có số vốn nhà nước không hề hoạt động, dù trên danh nghĩa vẫn do nhà nước hoặc chính quyền địa phương ở Italy quản lý.Ngoài ra, trong số các công ty đang hoạt động thì có gần 2.000 công ty không hề có nhân viên.Đó là con số gây sốc mà Cơ quan thống kê nhà nước Italy (ISTAT) đưa ra trong báo cáo mới nhất liên quan đến vai trò và sự tham gia của nhà nước trong các doanh nghiệp ở nước này.Theo báo cáo này, trong năm 2012, ở Italy có 11.024 doanh nghiệp có sự tham gia góp vốn của nhà nước thì 25,6% có 100% vốn của nhà nước, 29% nhà nước nắm từ 50% đến 99,9% cổ phần và 27% còn lại nhà nước nắm dưới 20% vốn.Các doanh nghiệp này thuê tổng cộng gần 1 triệu người lao động theo các mức hợp đồng khác nhau.Tuy nhiên, điều đáng chú ý từ bản báo cáo này là mức độ lãng phí và tốn kém mà vốn nhà nước phải chi ra cho các doanh nghiệp mà họ có cổ phần.ISTAT cho biết, chỉ có gần 8.000 doanh nghiệp trong số này còn hoạt động và số còn lại hoặc đã ngừng hoạt động nhưng vẫn nhận vốn của nhà nước, hoặc đang 'ngắc ngoải' vì nhiều lý do khác nhau.Gần 2.000 công ty trong số 8.000 công ty đang hoạt động thì không hề có một nhân viên nào.Đây là lần đầu tiên ISTAT công bố các số liệu liên quan đến các doanh nghiệp có vốn nhà nước ở Italy, cho một chương trình thống kê mà chính phủ 'đặt hàng,' nhằm tìm hiểu mức độ tham gia của nhà nước trong các hoạt động kinh doanh và từ đó cơ cấu lại để thực hiện chi tiêu hợp lý hơn, tránh lãng phí ngân sách.Chương trình rà soát, thắt chặt chi tiêu và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước của chính phủ cũng hướng đến việc đóng cửa một loạt các công ty có vốn nhà nước hoạt động không hiệu quả, bị lỗ nặng trong nhiều năm qua hoặc những công ty có số nhân viên ít hơn số lãnh đạo./.
Theo vietnamplus.vn