Như tiêu đề ace xài chán cần sang lại hay vì lý do khác miễn máy sử dụng bt..hi cần tò mò nên ace đi ngang đá đích để mau tìm dc. lh 0948310111.