điện thoai HK phone cam ung , chup hình 8 cham, rỏ dep, va tang them dt f11 bi hu cam ung, pin rat la trau,e no ra di 300k ai can lh 0909444145