Lục trong nhà có mấy thứ này không xài, quăng thì tội, nên bán cho ai cần, kiếm chút ít uống cà phê:
_cáp sạc sony, loại có 2 cục ở 2 đầu dây (tự nhiên củ sạc hư cmnr).................50k
_cáp + củ sạc oppo...................80k
_ bộ sạc đt samsung e1050.........40k
.
.
Khi nào mò ra thứ nào nữa thì up tiếp

liên hê: 0165 37 30 398