Lãnh đạo hai bên tham gia ký kết. (Nguồn: Ban Kinh tế Trung ương)


Ban Kinh tế Trung ương và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) đã ký thoả thuận hợp tác về công tác thông tin vào tối ngày 26/12.Theo đó, hai bên tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. Các bản tin của Trung tâm nghiên cứu BIDV với những số lượng thông tin có tính chính xác cao, kịp thời sẽ trở thành nguồn tư liệu, thông tin quan trọng, đáng tin cậy để Ban Kinh tế Trung ương tham khảo, qua đó kịp thời tham mưu, đề xuất các vấn đề về kinh tế phù hợp với tình hình mới.Phát biểu tại lễ ký kết, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ đánh giá cao những đóng góp của Trung tâm nghiên cứu BIDV trong việc tham gia giúp Ban Kinh tế Trung ương trong công tác tham mưu đường lối phát triển kinh tế - xã hội cho Đảng. Ông Huệ cũng tin tưởng BIDV sẽ trở thành định chế tài chính mang tầm quốc tế và mong muốn công tác hợp tác thông tin với BIDV sẽ ngày càng sâu sắc, gắn bó hơn.Sau lễ ký kết Ban Kinh tế Trung ương đã trao tặng Bằng khen của Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho Trung tâm nghiên cứu BIDV. Đây là sự ghi nhận những đóng góp của BIDV cũng như tình cảm của Ban Kinh tế Trung ương với BIDV./.


Theo vietnamplus.vn