Công nhân đang làm việc tại Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Yên Bái. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)


Sáng 27/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì Hội nghị giao ban về tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong năm 2014 và nhiệm vụ, giải pháp 2015.Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp cùng đại diện một số Bộ, cơ quan liên quan.Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, năm 2014, công tác này đã được đẩy mạnh và đạt được kết quả tích cực, vượt bậc so với những năm gần đây. Cơ chế, chính sách về đổi mới tổ chức, hoạt động và quản lý, sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đã được ban hành tương đối đầy đủ, đồng bộ, tạo khung pháp lý thuận lợi cho việc triển khai thực hiện.Chính phủ đã ban hành các Nghị định về chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp; giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong chấp hành pháp luật và tuân thủ các quy định của chủ sở hữu; Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu...So với năm 2013, số doanh nghiệp sắp xếp gấp 1,65 lần; số doanh nghiệp cổ phần hóa gấp gần 2 lần; số vốn nhà nước thoái được gấp hơn 6 lần.Cụ thể, tính đến ngày 25/12/2014: cả nước đã sắp xếp 167/479 doanh nghiệp đã được phê duyệt theo các phương án sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong 2 năm 2014-2015; trong đó cổ phần hóa 143 doanh nghiệp, chuyển 1 doanh nghiệp thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, giải thể 3 doanh nghiệp, bán 3 doanh nghiệp, sáp nhập 14 doanh nghiệp và đề nghị phá sản 3 doanh nghiệp.Cả nước đã thoái 6.076 tỷ đồng tại 233 doanh nghiệp, thu về 8.002 tỷ đồng, bằng 1,3 lần mệnh giá. Có 6 tập đoàn, 25 tổng công ty, 5 địa phương thực hiện thoái vốn có kết quả.Tuy nhiên, trong năm qua, một số cơ chế chính sách chưa được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung kịp thời. Số doanh nghiệp cổ phần hóa, thoái vốn còn chưa đạt kế hoạch đề ra. Một số địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước có triển khai tái cơ cấu doanh nghiệp nhưng chưa quyết liệt, đạt kết quả thấp hoặc chưa có kết quả.Hội nghị xác định nhiệm vụ năm 2015 là phấn đấu hoàn thành kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước đến 2015; tiếp tục rà soát, phân loại, bổ sung phương án sắp xếp doanh nghiệp cho giai đoạn 2014-2015; hoàn thiện hệ thống chính sách hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).Các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước chỉ đạo quyết liệt những doanh nghiệp có điều kiện thì thực hiện IPO theo quy định hiện hành. Những doanh nghiệp chưa có điều kiện ngay thì chuyển thành công ty cổ phần với các cổ đông là Nhà nước, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, tổ chức công đoàn, người lao động, cổ đông chiến lược (nếu có) hoặc các cổ đông tự nguyện khác nhằm thay đổi hình thức pháp lý doanh nghiệp; đa dạng hóa sở hữu, góp phần dân chủ hóa kinh doanh, tạo hàng hóa sẵn sàng cho thị trường.Tại Hội nghị, các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã báo cáo tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong năm 2014; những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao những kết quả tích cực mà Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty đạt được trong năm qua. Đây là tiền đề quan trọng để hoàn thành kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2014-2015.Về nhiệm vụ 2015, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; hoàn thiện các cơ chế, chính sách về sắp xếp, đổi mới và nâng cao quản trị doanh nghiệp; tập trung cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; rà soát, bổ sung doanh nghiệp cần cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để thực hiện.Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục rà soát quy định việc thoái vốn tại công ty đại chúng chưa niêm yết; xây dựng kế hoạch cổ phần hóa trong giai đoạn 2016-2020.Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp lập kế hoạch chi tiết về tiếp tục sắp xếp, đối mới công ty nông, lâm nghiệp. Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, giao, cho thuê và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các công ty nông, lâm nghiệp.Phó Thủ tướng đề nghị tăng cường và chủ động công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao giữa các cấp, ngành, doanh nghiệp, dân chúng trong thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế mà Đảng, Chính phủ đã đề ra./.


Theo vietnamplus.vn