Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: VMS)


Bên lề Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2015 của VNPT ngày 15/1, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho biết, quá trình cổ phần hóa Tổng Công ty Viễn thông MobiFone sẽ diễn ra trong khoảng thời gian trên dưới 20 tháng.Theo Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, MobiFone là một doanh nghiệp phát triển lành mạnh và là doanh nghiệp có mô hình quản trị tiên tiến. Việc cổ phần hóa doanh nghiệp này phải theo đúng lộ trình và thận trọng.Vào cuối tháng 10/2014, Ban chỉ đạo Cổ phần hóa MobiFone đã được thành lập. Và, mốc thời gian cổ phần hóa sẽ được tính từ thời điểm này. Như vậy, đến khoảng cuối năm 2016, việc cổ phần hóa MobiFone sẽ được hoàn tất.Trước đó, trả lời phóng viên VietnamPlus, một lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cho biết, MobiFone có doanh thu bình quân năm 2014 gần 40.000 tỷ đồng, lợi nhuận trên 7.000 tỷ đồng là một trong những doanh nghiệp nhà nước lớn tiến hành cổ phần hóa.Hiện, Ban chỉ đạo cổ phần hóa MobiFone đã họp và báo cáo Thủ tướng xin ý kiến chỉ đạo về quan điểm, nguyên tắc lớn. Sau khi Thủ tướng phê duyệt, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể về cổ phần hóa MobiFone, trong đó có việc đánh giá giá trị doanh nghiệp, chọn nhà đầu tư chiến lược./.
Theo vietnamplus.vn