Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng trả lời báo giới tại Chương trình hội nghị trực tuyến (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)


Tại chương trình Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 của ngành Xây dựng diễn ra sáng 16/1, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trình Đình Dũng cho biết: “Bộ dự kiến sẽ hoàn tất cổ phần hóa cho 15 Tổng công ty nhà nước trong năm 2015”.Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho biết: Năm vừa qua, các Tổng công ty nhà nước thuộc Bộ Xây dựng đều tập trung thực hiện đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt, trọng tâm là cổ phần hóa và thoái vốn tại các dự án đầu tư ngoài lĩnh vực kinh doanh chủ yếu.Trong năm 2014, Bộ Xây dựng đã hoàn thành cổ phần hóa 4 Tổng công ty (Viglacera, Viwasee, Xây dựng Hà Nội, Xây dựng Bạch Đằng), nâng tổng số Tồng công ty đã được hoàn tất cổ phần hóa lên 6 trên tổng số 15 Tổng công ty.Bộ trưởng đánh giá đây là một nhiệm vụ nặng nề, tuy nhiên, Bộ sẽ nỗ lực hết sức để bảo đảm hoàn thành đúng dự kiến đề ra.Trong năm 2014, giá trị sản xuất ngành xây dựng theo giá hiện hành ước đạt 849 nghìn tỷ đồng. Trong khi khu vực ngoài Nhà nước tăng 10,3% (709,9 nghìn tỷ đồng) so với năm 2013 thì khu vực Nhà nước lại giảm 8,9% (84,3 nghìn tỷ) so với năm trước.Coi quản lý phát triển doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng khẳng định: Trong năm 2015, sẽ tích cực tổ chức thực hiện đề án cơ cấu ngành Xây dựng, nghiên cứu, xây dựng chính sách, cơ chế, tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành, tích cực thực hiện cổ phần hóa các Tổng công ty Nhà nước thuộc Bộ theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.
Theo vietnamplus.vn