Giao dịch tại Vietcombank. (Nguồn: TTXVN)


Ngày 16/1/2015, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt nam (Vietcombank) tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015.Năm qua, Vietcombank đã có nhiều đổi mới trong chỉ đạo, điều hành đặc biệt là với công tác khách hàng và đạt nhiều thành công trong công tác điều hành.Các chỉ tiêu kinh doanh trọng yếu đều đã được hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Huy động vốn từ nền kinh tế năm 2014 đạt 419.974 tỷ đồng, tăng 25,94% so với năm 2013. Lợi nhuận trước thuế đạt 5.680 tỷ đồng, tăng 2,0% so với năm 2013, đạt 107,17% kế hoạch 2014. Hiệu suất sinh lời của tổng tài sản bình quân (ROA) và hiệu suất sinh lời của vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) đạt tương ứng là 0,9% và 10,5%.Dư nợ tập trung cho các lĩnh vực ưu tiên và các dự án tốt của các doanh nghiệp, đạt 323.966 tỷ đồng, tăng 17,68% so với năm 2013. Nợ xấu là 7.407 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,29%, giảm 0,4% so với tỷ lệ của năm 2013.Đặc biệt, năm 2014, ngân hàng này đã thu hồi nợ ngoại bảng 1.905 tỷ đồng, đạt 147% kế hoạch 2014, tăng hơn gấp đôi so với năm 2013.Trong năm qua, Vietcombank đã tiên phong giảm lãi suất huy động, luôn duy trì mức lãi suất huy động thấp nhất thị trường; tích cực chuyển dịch cơ cấu nguồn vốn theo hướng tăng cường thu hút các nguồn vốn giá rẻ.Bên cạnh đó, tín dụng tăng trưởng dương ngay từ giữa tháng 3/2014, tốc độ tăng trưởng tín dụng cả năm ở mức cao so với toàn hệ thống; cơ cấu tín dụng chuyển dịch đúng định hướng.Trên cơ sở các kết quả kinh doanh đã đạt được năm 2014, Vietcombank bám sát chiến lược 2011-2020 và Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2013-2015, đặt ra mục tiêu cho năm 2015: Tổng tài sản tăng 11,5%; tín dụng tăng 16%; huy động vốn từ nền kinh tế tăng 12%; tỷ lệ nợ xấu dưới 2,5%; lợi nhuận trước thuế khoảng 6.000 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro được trích lập ở mức 4.533 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với năm 2013.Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh, trong năm 2015, Vietcombank sẽ tiếp tục củng cố và phát triển mạnh mẽ khách hàng, gia tăng thị phần, kiểm soát tốt chất lượng tài sản. Bên cạnh đó, ngân hàng sẽ đảm bảo an toàn hoạt động, duy trì tốc độ tăng trưởng các mặt hoạt động cao hơn 2014 và tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dự án nâng cao năng lực quản trị, tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển mới.Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình ghi nhận những kết quả Vietcombank làm được.Thống đốc cho rằng: “Vietcombank có một cơ chế khá tốt, mọi chỉ số đều lành mạnh nhưng lại không chịu năng động, nhìn về tương lai nếu Ngân hàng không hoàn thiện, đổi mới và phát triển thì sẽ có những trì trệ nhất định kìm hãm Vietcombank phát triển.”Cùng với đó, Thống đốc Bình kêu gọi Vietcombank phải tích cực đi đầu trong xử lý nợ xấu phấn đấu cuối năm 2015 về mức dưới 1%. Thống đốc cũng tin tưởng Vietcombank sẽ là tấm gương đi đầu trong xử lý nợ xấu và tái cơ cấu.Bên cạnh đó, Thống đốc cũng chỉ cho Vietcombank phải mở rộng bán lẻ chứ không thể chỉ là bán buôn, mà để mở thị trường bán lẻ tốt chỉ có cách thông qua con đường hợp nhất sáp nhập.“Vietcombank muốn trở thành ngân hàng số 1 phải tham gia quá trình sáp nhập, tái cơ cấu với Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước sẽ không để Vietcombank phải thiệt,” Thống đốc nhấn mạnh./.


Theo vietnamplus.vn