Giao dịch tại VietinBank. (Nguồn: VietinBank)


Tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2015 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) ngày 23/1 tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết ý muốn chủ quan của Ngân hàng Nhà nước là xây dựng VietinBank trở thành ngân hàng có quy mô ngang tầm khu vực.Đề án tái cấu trúc hệ thống ngân hàng có hướng tới xây dựng 1 - 2 ngân hàng hàng đầu Việt Nam, có quy mô ngang tầm khu vực. Thống đốc cho rằng đây là nhiệm vụ khó. Tuy nhiên, theo ý muốn chủ quan của mình, Ngân hàng Nhà nước muốn xây dựng VietinBank và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trở thành ngân hàng có quy mô ngang tầm khu vực.Để có được việc đó, Ngân hàng Nhà nước có hướng VietinBank tham gia tích cực quá trình tái cơ cấu hệ thống. “Việc tham gia xử lý một ngân hàng yếu kém là Ngân hàng Nhà nước nhờ. Những ngân hàng tham gia vào quá trình này sẽ không bị thiệt thòi gì về mặt tài chính, vì đã là ngân hàng cổ phần rồi. Cái mà Ngân hàng Nhà nước cần, đó là sự tham gia của VietinBank dưới góc độ con người, quản trị, uy tín của hệ thống. Do vậy, VietinBank cần chuẩn bị nguồn lực để tham gia vào quá trình này,” Thống đốc nhấn mạnh.Bên cạnh đó, Thống đốc cũng mong muốn VietinBank trở thành ngân hàng số 1 về mua bán ngoại tệ và ngân hàng mạnh về bán lẻ vì hiện nay theo như chia sẻ của Thống đốc thì cả vấn đề này VietinBank đều chưa mạnh.Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thống đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, mua bán sáp nhập là việc tốt cho ngân hàng nên Thống đốc đã có chủ trương thì VietinBank sẽ đi tiên phong trong vấn đề này. Ngoài ra, năm 2017, VietinBank sẽ là ngân hàng số 1 lớn về quy mô, tổng tài sản và mạng lưới...Ông Thắng cũng khẳng định, năm 2015, VietinBank sẽ tập trung thực hiện tái cấu trúc toàn diện ngân hàng theo hướng hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tiếp tục đổi mới, nâng cấp công tác tổ chức, quản trị điều hành.Theo đó, năm 2015 VietinBank đề ra một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính như tổng tài sản tăng tối thiểu 15%; nguồn vốn huy động tăng 13-15%; dư nợ tín dụng tăng 13 -15%; tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; lợi nhuận trước thuế tương đương hoặc cao hơn so với năm 2014.Cũng tại Hội nghị, một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cũng được công bố như tổng tài sản đạt 660 nghìn tỷ đồng, tăng 14,6% so với năm 2013 và đạt 103% kế hoạch.Lợi nhuận trước thuế toàn hệ thống năm 2014 là 7.300 tỷ đồng, đạt 100,2% kế hoạch, giữ vững vị trí dẫn đầu về lợi nhuận kinh doanh trong hệ thống các ngân hàng thương mại Việt Nam. Trong đó, thu dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực, giá trị tuyệt đối tăng 13% so với năm 2013 và tỷ trọng trên tổng thu nhập tăng đạt mức 10%. Tỷ suất sinh lời ROE và ROA lần lượt đạt 10,4% và 1,2%, đạt kế hoạch đề ra.Dư nợ tín dụng đạt 544 nghìn tỷ đồng, tăng 18,2% so đầu năm đạt 104,7% kế hoạch, trong đó dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 440 nghìn tỷ đồng, tăng 17%. Cơ cấu dư nợ chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng trưởng mạnh vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh được Chính phủ ưu tiên khuyến khích như nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao…Chất lượng nợ luôn được chú trọng kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ nghiêm túc việc phân loại nợ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm 31/12/2014 là 1,1%/dư nợ cho vay nền kinh tế (và mức 0,89%/dư nợ tín dụng), thấp hơn mức bình quân toàn ngành.Cũng theo lãnh đạo VietinBank, hoạt động đầu tư đạt số dư 174.000 tỷ đồng, chiếm 26% tổng tài sản. Danh mục đầu tư liên tục được điều chỉnh theo hướng tăng khả năng sinh lời, đảm bảo dự trữ thanh khoản cho toàn hệ thống và nâng cao vai trò, vị thế của VietinBank trên thị trường.Nguồn vốn huy động có số dư đến cuối năm 2014 là 596.000 tỷ đồng, tăng 16,4% so với năm 2013 và đạt 104% kế hoạch. VietinBank tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng nguồn vốn phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn, cơ cấu vốn được đa dạng hóa. Điều này đã khẳng định uy tín và thương hiệu mạnh của VietinBank trên thị trường trong bối cảnh áp lực cạnh tranh gia tăng.Đối với hoạt động kinh doanh của các công ty con và chi nhánh nước ngoài đã có nhiều chuyển biến tích cực và kinh doanh đều có lãi với tổng lợi nhuận trước thuế đạt 288 tỷ đồng. Các chi nhánh nước ngoài tiếp tục có những kết quả hoạt động khả quan: Chi nhánh Lào đạt lợi nhuận trước thuế 2,5 triệu USD, tăng trưởng 127%; Chi nhánh Đức đã kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động đáp ứng được đầy đủ các tiêu chuẩn hoạt động theo quy định của Cộng hòa liên bang Đức, xây dựng chiến lược kinh doanh rõ ràng, phù hợp với điều kiện thực tế thị trường, góp phần quan trọng vào việc thực hiện chiến lược mở rộng mạng lưới hoạt động của VietinBank./.


Theo vietnamplus.vn