Quang cảnh buổi hội nghị. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ 18 đã được tổ chức ngày 23/1 tại Hà Nội.Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2014 và xây dựng chương trình kiểm tra giám sát năm 2015.Hội nghị cho ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020; Đề án phân bổ Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020.Hội nghị thông qua Chương trình công tác năm 2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Lấy phiếu tín nhiệm đối với các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; Báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI).Báo cáo và ý kiến tại Hội nghị nêu rõ năm 2014, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có nhiều chuyển biến trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Hầu hết các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ khối đều kinh doanh có lãi, tiếp tục đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng chính sách của Nhà nước về ổn định kinh tế vĩ mô, tái cấu trúc nền kinh tế, kiểm soát lạm phát và tăng trưởng ổn định, đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách quốc gia, thực hiện tốt công tác sinh xã hội và giữ gìn biển đảo, biên giới của Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tổng doanh thu của các tập đoàn, tổng công ty ước đạt trên 1.797 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2013.Vốn huy động của các ngân hàng thương mại nhà nước đạt gần 2,2 triệu tỷ đồng, tăng 16,4% so với năm 2013. Các đơn vị trong Khối nộp ngân sách Nhà nước ước đạt trên 282.000 tỷ đồng, ước chiếm 33,5% tổng thu ngân sách quốc gia, bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho khoảng 1,3 triệu lao động.Công tác sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước đã được tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện có nhiều chuyển biến, kết quả tốt. Các doanh nghiệp tập trung nguồn lực đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia.Nhiều công trình, dự án có yêu cầu cao về công nghệ, quy mô đã đã được thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng, được đưa vào vận hành, bàn giao cho đối tác. Việc làm và thu nhập của người lao động trong các doanh nghiệp, đơn vị được duy trì, ổn định và một số đơn vị có mức tăng khá so với năm 2013.Với kết quả đạt được, các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục khẳng định vai trò là công cụ vật chất quan trọng để Đảng và Chính phủ điều tiết thị trường, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện các nhiệm vụ an ninh quốc phòng, góp phần quan trọng để kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.Hội nghị xác định Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tập trung lãnh đạo, kiểm tra, đôn đốc các đảng ủy trực thuộc liên tục, quyết liệt tổ chức thực hiện thắng lợi thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư của năm 2015 và cả nhiệm kỳ 2010-2015.Các cấp ủy thường xuyên sâu sát cơ sở, tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp, đơn vị trong khối thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu tăng trưởng so với năm 2014. Các đảng bộ tổ chức triển khai nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, hoàn thành các mục tiêu chủ yếu của đề án tái cơ cấu doanh nghiệp đã được phê duyệt.Các đảng bộ tập trung lãnh đạo vào việc thực hiện thoái vốn đầu tư khỏi ngành nghề không phải kinh doanh chính; đầy mạnh việc cổ phần hóa doanh nghiệp; sắp xếp, sáp nhập, giải thể doanh nghiệp theo đề án, đặc biệt quan tâm xử lý tình trạng lao động dôi dư.Các đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai công tác bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh và đầu tư...Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng chuẩn bị và triển khai thực hiện thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II và Đại hội XII của Đảng; tiếp tục lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng.Tại hội nghị, Đảng ủy Khối đã Công bố Quyết định của Ban Bí thư về chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2010-2015. Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy Khối và các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đạt được trong năm 2014.Phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế, Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của các t ập đoàn , tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2015 và Nghị quyết Đại hội XI đã đề ra.Cơ bản đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015 của Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tập trung phân tích những thuận lợi và khó khăn trong phát triển kinh tế thời gian tới, từ đó có quyết tâm chính trị cao để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2015.Đảng ủy Khối tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng trong doanh nghiệp Nhà nước; thực hiện tốt công tác xây dựng đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, gắn với quá trình triển khai tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.Trưởng ban Vương Đình Huệ đề nghị Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ban Kinh tế Trung ương trong việc thực hiện hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao, làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về các chính sách phát triển kinh tế-xã hội…/.


Theo vietnamplus.vn