Giao dịch tại MB. (Nguồn: MB)


Theo lãnh đạo của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB), 2015 là một năm tiềm ẩn nhiều khó khăn cho hoạt động ngân hàng nhưng MB vẫn quyết tâm đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 3.150 tỷ đồng.MB cũng đặt mục tiêu huy động vốn tăng 8-10%, dư nợ tăng khoảng 15% - 17% so với năm 2014, nợ xấu kiểm soát dưới 3%, thực hiện tốt các quy định mới của Ngân hàng Nhà nước theo Thông thư 02 và Thông tư 36.Theo lãnh đạo Ngân hàng, năm 20014 MB đã hoàn thành tốt kế hoạch, đảm bảo tăng trưởng ở tất cả các chỉ tiêu và thực hiện hiệu quả các chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.Tính đến hết năm 2014, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 3.003 tỷ đồng, huy động vốn tăng 22%, tổng dư nợ tăng 15,7% so với năm 2013 và vượt kế hoạch đề ra cho năm 2014. Tổng tài sản của ngân hàng đạt 203.115 tỷ đồng, tăng 14,4%; vốn điều lệ đạt 11.594 tỷ đồng. Trong năm qua, mặc dù nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng còn gặp nhiều khó khăn nhưng MB đã kiểm soát tốt tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,73%.MB cũng làm tốt công tác phát triển mạng lưới với việc phát triển mới 23 điểm giao dịch trên toàn quốc. Đặc biệt, MB đã chính thức khai trương Sở giao dịch 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 9/2014./.
Theo vietnamplus.vn