(Nhấp vào ảnh để xem kích thước thực)


Theo Bloomberg, doanh thu quý 4 năm tài khóa 2014 của Facebook là 3,85 tỷ USD, tăng 49% so với năm trước. Lượng người dùng trung bình hàng tháng lên đến kỷ lục 1,39 tỷ người, so với quý 3 là 1,35 tỷ người./.


Theo vietnamplus.vn