Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)


Sáng 29/1, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (16/2/1995-16/2/2015) và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015.Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh dự và phát biểu chỉ đạo.Chúc mừng và biểu dương những thành tích toàn ngành đã đạt được trong suốt 20 năm xây dựng và phát triển, khẳng định vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác đảm bảo an sinh xã hội, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh bước sang giai đoạn phát triển mới, thời cơ thuận lợi có nhiều nhưng khó khăn thách thức cũng không ít, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải có giải pháp cụ thể để khắc phục các tồn tại, hạn chế.Ngành cần chủ động phối hợp các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Đề án bảo hiểm y tế toàn dân và Chiến lược phát triển ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2020; đặc biệt là triển khai nhiệm vụ công dân có quyền bảo đảm an sinh xã hội theo quy định của Hiến pháp.Đây là nhiệm vụ trọng tâm và lâu dài, đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ các giải pháp, vừa phải tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, đồng thời chú trọng công tác phát triển đối tượng, nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước, thực hiện nhiệm vụ này cùng với công tác thông tin tuyên truyền.Ngành phải chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia.Phó Thủ tướng lưu ý Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần quan tâm đến công tác quản lý ngành, nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.Phó Thủ tướng yêu cầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, coi đây là nhiệm vụ đột phá nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục trong giao dịch với các tổ chức, cá nhân xuống bằng nhóm các nước ASEAN 6, phấn đấu đến hết năm 2015 rút ngắn thời gian xuống còn 49,5 giờ/năm.Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chỉ bắt buộc đối với người lao động trong các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp quốc doanh và lực lượng vũ trang trước đây, đến nay, việc tham gia đã được mở rộng cho tất cả người lao động thuộc mọi thành phần kinh tế với cả hai loại hình bắt buộc và tự nguyện. Bảo hiểm thất nghiệp cũng được áp dụng và thực hiện từ năm 2009. Tham gia bảo hiểm y tế từ chỗ tồn tại hai chế độ bắt buộc và tự nguyện đóng nay đã trở thành quy định bắt buộc đối với mọi người dân.Với việc mở rộng đối tượng, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cũng tăng nhanh qua từng năm.Đến hết năm 2014, cả nước đã có 11,37 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tăng hơn 9 triệu người so với năm 1995 và tăng hơn 4,67 triệu người so với năm 2006 (năm đầu tiên thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội); 64,8 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (chiếm gần 71% dân số), tăng 48,4 triệu người so với năm 2003 (năm đầu tiên sáp nhập hệ thống bảo hiểm y tế Việt Nam sang Bảo hiểm xã hội Việt Nam) và tăng 11,5 triệu so với năm 2009 (năm đầu tiên thực hiện Luật bảo hiểm y tế.Cùng với đó còn có trên 9 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tăng hơn 3,6 triệu người so với năm 2009 (năm đầu tiên thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp).Từ năm 1995-2014, toàn ngành đã giải quyết kịp thời, đúng chế độ chính sách cho trên 1,6 triệu người hưởng bảo hiểm xã hội thường xuyên, gần 70 triệu lượt người giải quyết chế độ trợ cấp một lần và các chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn.Quỹ bảo hiểm y tế luôn được cân đối và có kết dư, được bổ sung kịp thời vào quỹ khám, chữa bệnh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Quỹ bảo hiểm xã hội được quản lý, đầu tư theo đúng quy định của Nhà nước và chỉ đạo của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam.Nhân dịp này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức Triển lãm “Bảo hiểm xã hội Việt Nam 20 năm xây dựng và phát triển.”Triển lãm trưng bày 170 bức ảnh, là những dấu mốc quan trọng, phản ánh toàn bộ chặng đường trưởng thành của ngành bảo hiểm xã hội, sự nỗ lực và vươn lên không ngừng của tập thể cán bộ, công nhân viên bảo hiểm đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước./.


Theo vietnamplus.vn