Khách hàng giao dịch tại NCB. (Nguồn: NCB)


Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 của ngân hàng. Theo đó, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 75 tỷ đồng, nợ xấu giảm 58,48% so với đầu năm, chiếm 2,52% so với tổng dư nợ.Ngoài ra, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 36.867 tỷ đồng, tăng 26,8%; tổng nguồn vốn huy động và cho vay là 33.144 tỷ đồng và 16.641 tỷ đồng, cũng tăng lần lượt 29,91% và 23,49% so với cùng kỳ năm trước.Bà Trần Hải Anh, Tổng Giám đốc NCB cho biết: “Năm 2014 hoạt động kinh doanh của ngân hàng đã khởi sắc và tốt hơn rất nhiều. Chúng tôi đã bước vào giai đoạn phát triển. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2014 NCB đạt 75 tỷ đồng, chúng tôi dự kiến sẽ tiếp tục dùng lợi nhuận này để bù đắp các khoản mục cần thiết để tiếp tục đẩy nhanh, đẩy mạnh tiến trình tái cấu trúc.”NCB đã tập trung củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn ngân hàng, phát triển hệ thống sản phẩm chiến lược trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, xây dựng gói dịch vụ riêng cho khách hàng doanh nghiệp, tăng cường xử lý thu hồi nợ, thắt chặt quản trị rủi ro và cải tiến quy trình, quy chế làm việc, nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự.Trong bối cảnh nền kinh tế chung gặp nhiều khó khăn, những kết quả NCB đạt được trong năm 2014 khẳng định sự đúng đắn trong việc quyết liệt tái cấu trúc và chuyển đổi mô hình kinh doanh của ngân hàng./.


Theo vietnamplus.vn