Ông Nguyễn Hải Long, Phó Tổng Giám đốc nhận Giấy chứng nhận của Ban tổ chức. (Nguồn: Agribank)


Trong bảng xếp hạng VNR500 năm nay của Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Vietnamnet công bố mới đây, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) lần thứ 5 liên tiếp là ngân hàng thương mại duy nhất thuộc tốp 10 VNR500.Đến hết năm 2014, tổng tài sản có của Agribank đạt 762.869 tỷ đồng, tăng 10,08%; tổng nguồn vốn đạt 690.191 tỷ đồng, tăng 10,2%, trong đó, tiền gửi dân cư tăng trưởng tốt, chiếm tỷ trọng 78,4% vốn huy động. Vốn huy động tăng trưởng ổn định, đáp ứng đủ, kịp thời, phù hợp với nhu cầu hoạt động kinh doanh. Cơ cấu vốn được chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng vốn ổn định, vốn trung dài hạn theo Đề án tái cơ cấu, lãi suất đầu vào giảm dần, tăng hiệu quả kinh doanh.Bên cạnh đó, hoạt động tín dụng của Agribank tiếp tục tăng trưởng có chất lượng, cơ cấu tín dụng chuyển dịch tích cực, tập trung mạnh vào lĩnh vực truyền thống, sở trường của Agribank đó là nông nghiệp, nông thôn, sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.Cũng trong năm qua, Agribank 7 lần điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, triển khai các gói, các chương trình tín dụng ưu đãi nhằm khuyến khích, hỗ trợ khách hàng mở rộng và tái đầu tư. Cụ thể, ngân hàng đã dành 10.000 tỷ đồng lãi suất thấp cho vay đối với khách hàng xuất nhập khẩu, xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ, cho vay bổ sung để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phục hồi sản xuất kinh doanh…Tổng dư nợ cho vay (bao gồm ngoại tệ quy đổi) đạt 605.324 tỷ đồng, tăng 8,8% đạt mục tiêu đã đề ra. Dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn duy trì mức độ tăng trưởng, đạt 411.295 tỷ đồng, tăng 32.310 tỷ đồng (+8,5%), chiếm tỷ trọng 74,3%/tổng dư nợ. Riêng dư nợ cho vay hộ sản xuất và cá nhân tăng 39.972 tỷ đồng, tốc độ tăng 13,4% tương đương với tốc độ tăng trưởng dư nợ toàn ngành, tiếp tục là tổ chức tín dụng dẫn đầu về cho vay xây dựng nông thôn mới.Được thành lập ngày 26/3/1988, Agribank hiện là ngân hàng thương mại lớn nhất trong hệ thống tổ chức tín dụng tại Việt Nam về tổng tài sản, nguồn vốn, dư nợ cho vay nền kinh tế, nguồn nhân lực, mạng lưới hoạt động, cơ sở khách hàng… Trong hơn 26 năm phát triển, Agribank luôn khẳng định vai trò chủ lực trong đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn và nền kinh tế, với dư nợ cho vay “Tam nông” chiếm trên 72% tổng dư nợ cho vay nền kinh tế./.


Theo vietnamplus.vn