Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp gỡ đại diện các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Nhân dịp chuẩn bị chào đón năm mới Ất Mùi 2015, chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều 5/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Đoàn đại biểu doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu gồm trên 100 doanh nhân đại diện cho trên 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.Theo báo cáo, kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011-2015 đặt ra, số doanh nghiệp thành lập mới giai đoạn 2011-2015 dự kiến đạt 350.000 doanh nghiệp.Đến ngày 31/12/2014, cả nước có 600.000 doanh nghiệp đang hoạt động, tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 25% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn quốc. Đầu tư của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 35% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng góp khoảng 40% GDP, 30% tổng thu ngân sách nhà nước, tạo thêm khoảng 3,5-4 triệu việc làm mới.Có thể nói, các mục tiêu kế hoạch trên đến nay cơ bản Việt Nam đã đạt được khi doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97% trong tổng số 600.000 doanh nghiệp trên cả nước. Trung bình mỗi năm, doanh nghiệp nhỏ và vừa đã tạo thêm khoảng nửa triệu lao động mới; sử dụng tới 51% lao động xã hội và đóng góp trên 40% GDP cho nền kinh tế. Tuy nhiên, doanh nghiệp nhỏ và vừa đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và còn chứa đựng nhiều tồn tại, hạn chế.Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế kéo dài, những yếu kém của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam càng bộc lộ rõ nét, khoảng 20% số doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động có thể trụ được trong cạnh tranh, 60% số doanh nghiệp đang phải cố gắng để tồn tại, 20% số doanh nghiệp đã bị giải thể hoặc ngừng hoạt động…Tại cuộc tiếp, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và một số ý kiến doanh nghiệp có nguyện vọng bày tỏ, Chủ tịch nước sớm chỉ đạo luật hóa những nội dung của Hiến pháp, cụ thể các văn bản luật và dưới luật tạo khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn nữa, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho các thành phần kinh tế, nhất là vốn, thuế, mặt bằng sản xuất, đổi mới công nghệ, đào tạo nhân lực, thủ tục hành chính…Nhà nước cần đặt vấn đề tái cơ cấu doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chiến lược hành động ngang tầm với kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, đầu tư công, hệ thống ngân hàng, tạo thêm yếu tố thuận lợi trong sản xuất kinh doanh, để khai thác và phát huy mạnh mẽ tiềm năng, khả năng đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, đóng góp thiết thực và có hiệu quả trong việc thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát để tăng trưởng, góp phần nâng khả năng hội nhập và sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa…Nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi tới các doanh nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa trong cả nước lời chúc sức khỏe, chúc các doanh nghiệp kinh doanh thành công và đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của đất nước.Chủ tịch nước đánh giá, doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế mà còn góp phần giải quyết công ăn việc làm và an sinh xã hội.Ngoài ra, doanh nghiệp còn tham gia tích cực và có những hoạt động thiết thực vào thực hiện các phong trào do Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động như “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam,” “Xây dựng nông thôn mới,” “Ngày vì người nghèo”…Chủ tịch nước nhấn mạnh, đất nước đang bước vào một năm mới với nhiều thuận lợi và khó khăn thách thức đang ở phía trước, đặc biệt là từ quá trình hội nhập toàn diện và sức ép cạnh tranh trên chính thị trường nội địa.Chủ tịch nước đề nghị, đối với các doanh nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa phải chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hết sức tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại; phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ và doanh nhân, nhằm đáp ứng kịp sự phát triển và xu hướng của quá trình hội nhập.Doanh nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa cần chăm lo, nâng cao thu nhập, đảm bảo môi trường làm việc thuận lợi cho người lao động; đồng thời tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội góp phần thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đề ra cho năm kế hoạch tiếp theo.Doanh nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa có ý thực và đề cao tính hợp tác liên kết trong sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp, tạo ra chuỗi giá trị, đảm bảo tính cố kết và sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm chuẩn bị tốt cho những xu hướng cạnh tranh sắp tới; chú ý cả thị trường xuất khẩu lẫn nội địa; tích cực tham gia vào các phong trào chung của đất nước cũng như do Hiệp hội phát động.Đối với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Chủ tịch nước nêu rõ, Hiệp hội với tư cách là tổ chức đại diện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong cả nước cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển mạng lưới tổ chức Hội đến cơ sở và các địa phương trên cả nước để kịp thời tư vấn hỗ trợ cho các doanh nghiệp giải quyết những vấn đề vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tổng hợp, phản ánh các kiến nghị đến các cấp, các ngành có liên quan xem xét giải quyết; đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước.Hiệp hội tích cực tham gia các hoạt động đào tạo nhân lực, xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đầu tư, trao đổi kinh nghiệm và hội nhập kinh tế vì sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa đến cộng đồng các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong năm 2015 với mục tiêu là tiếp tục tạo nên một môi trường kinh doanh thuận lợi để các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển sản xuất kinh doanh ổn định và bền vững.Đồng thời, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong các mặt hoạt động để Hiệp hội thực sự trở thành “cầu nối” tin cậy của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng doanh nghiệp trong chỉ đạo, điều hành, thực thi chính sách phát luật và phát triển kinh tế -xã hội của đất nước./.
Theo vietnamplus.vn