Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã trao quyết định và giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc Agribank đối với ông Tiết Văn Thành (trái). (Nguồn: Agribank)


Ông Tiết Văn Thành, quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã chính thức được bầu làm Tổng giám đốc Ngân hàng này.Theo Quyết định số 159/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Tiết Văn Thành - Thành viên Hội đồng Thành viên, Quyền Tổng giám đốc Agribank được bổ nhiệm giữ chức Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc Agribank từ ngày 9/2/2015.Ông Nguyễn Phước Thanh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã trao quyết định và giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc Agribank đối với ông Tiết Văn Thành.Ông Tiết Văn Thành được bầu làm quyền Tống giám đốc Agribank kể từ ngày 10/6/2014, trước đó ông làm Phó Tổng giám đốc phụ trách khu vực phía Nam của ngân hàng này.Kết thúc năm 2014, tổng tài sản có của Agribank đạt 762.869 tỷ đồng, tăng 10,08% so với năm 2013. Tổng nguồn vốn đạt 690.191 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cuối năm 2013, trong đó, tiền gửi dân cư tăng trưởng tốt, chiếm tỷ trọng 78,4% vốn huy động. Tổng dư nợ cho vay (bao gồm ngoại tệ quy đổi) đạt 605.324 tỷ đồng, tăng 8,8% đạt mục tiêu đã đề ra.Agribank đạt lợi nhuận trước thuế 3.238 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2013, đạt 101% kế hoạch năm 2014./.


Theo vietnamplus.vn