Giao dịch tại VIB. (Nguồn: VIB)


Trong năm 2014, mặc dù kinh tế vĩ mô của Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn phục hồi, song Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) đã đạt lợi nhuận trước thuế 648 tỷ đồng, đạt 201% so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao từ đầu năm.Ngoài ra, theo công bố chính thức của VIB, huy động vốn của ngân hàng tăng trưởng tốt, với số dư 49.051 tỷ đồng, tăng 13%, riêng số dư tài khoản vãng lai tăng 19%. Đây là kết quả của các giải pháp quản lý dòng tiền tiên tiến, song song với việc tiếp tục duy trì các tính năng và ưu đãi hấp dẫn của ngân hàng giao dịch.Doanh thu thuần đạt 3.470 tỷ đồng, tăng 38%, trong khi đó chi phí hoạt động chỉ tăng 5% so với năm 2013; trích lập dự phòng 1.188 tỷ đồng, trong bối cảnh năng suất lao động được cải thiện và ngân hàng vẫn tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống công nghệ và các giải pháp ngân hàng sáng tạo, thu hút nhân sự chất lượng cao và cải thiện mạnh mẽ thu nhập cho cán bộ nhân viên.Tăng trưởng tín dụng cho khách hàng (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp) đạt 43.704 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2013; vốn chủ sở hữu đạt 8.500 tỷ đồng, gấp đôi vốn điều lệ. VIB tiếp tục dẫn đầu thị trường về tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 17,7%; các quỹ dự phòng tiếp tục tăng trưởng, với số dư trên 2.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu giảm còn 2,51% so với 2,82% của năm 2013.Trong năm qua, VIB triển khai nhiều gói lãi suất cho vay bán lẻ đột phá như gói 2.000 tỷ đồng với thời hạn lên tới 20 năm và lãi suất chỉ có 0,68%/tháng cố định trong 30 tháng đầu, song song với các gói cho vay dài hạn với lãi suất ưu đãi như 6,99%/năm và 8,99%/năm cố định trong thời gian từ 6 đến 24 tháng đầu. Đây là một trong những cơ sở để ngân hàng tăng trưởng xấp xỉ 22% dư nợ tín dụng bán lẻ chất lượng cao trong năm 2014./.


Theo vietnamplus.vn