Công nhân Công ty cổ phần xây dựng cầu 12 (Cienco1) thi công kết cấu trụ cầu Chợ Gạo, Tiền Giang. (Ảnh Anh Tôn/TTXVN)


Ông Cấn Hồng Lai, Tổng giám đốc Tổng công ty công trình giao thông 1- Công ty cổ phần (Cienco1), cho biết năm 2015, Cienco 1 đặt mục tiêu doanh thu 2.742 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 72 tỷ đồng. Đặc biệt, Cienco 1 sẽ tiến hành tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng ngay trong quý 1 này.Ông Cấn Hồng Lai cũng cho biết đến thời điểm này, Tổng công ty đã hoàn thành công tác cổ phần hóa, đồng thời hoàn thành cơ bản việc thoái 35% vốn nhà nước ở Tổng công ty và thoái vốn của Tổng công ty tại 14 đơn vị thành viên.Năm 2015, Tổng công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thông tin thị trường, tập trung vào các dự án có nguồn vốn ODA, tiếp tục tham gia các dự án theo phương thức BOT, PPP, BT, BOT. Đồng thời, tăng cường liên danh, liên kết với các đối tác, các bạn hàng trong và ngoài nước, mở rộng sang các thị trường tại Lào, Campuchia, Myanmar và Sri Lanka.Bên cạnh đó, Tổng công ty sẽ quan tâm đẩy mạnh công tác tổ chức và đổi mới sắp xếp doanh nghiệp, công tác kế hoạch, tài chính, quản lý vốn, các hoạt động khoa học công nghệ./.


Theo vietnamplus.vn