Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thăm và chúc Tết cán bộ BIDV.
Ngày 24/2, nhân dịp đầu Xuân năm mới, giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo một số Bộ, ngành đã đến thăm và chúc Tết Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).Ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV cho biết, nếu như năm 2014 ngành ngân hàng góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế thì năm nay, các ngân hàng có trách nhiệm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, cùng với việc thực hiện kế hoạch, chiến lược kinh doanh của mình, BIDV xác định tiếp tục đóng vai trò là đơn vị tiên phong trong thực hiện các chính sách lớn của Đảng, Nhà nước.Đặc biệt, năm 2015 BIDV sẽ trình Đề án hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn, nông dân đồng thời đẩy mạnh vốn đầu tư cho khu vực này. Bởi hiện vẫn có đến hơn 70% dân số sống ở nông thôn, trong khi việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp rất ít nên năng suất, chất lượng hàng nông sản thấp…Thăm và chúc Tết cán bộ, viên chức BIDV, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực và những kết quả tích cực mà BIDV đã đạt được trong những năm qua.Ông Nhân cho rằng, nông nghiệp, nông thôn là mặt trận quan trọng hàng đầu vì nước ta có nhiều cây, con có năng suất cao nhất thế giới nhưng hiện đời sống của nông dân vẫn thấp vì giá trị gia tăng từ sản phẩm nông nghiệp hiện chủ yếu được phân bổ vào khâu trung gian. Sản xuất của nông dân chưa có nhiều mô hình lớn, ứng dụng khoa học công nghệ còn thấp.'Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp thường gặp nhiều rủi ro nhưng bảo hiểm nông nghiệp chưa được triển khai rộng rãi. Vì vậy, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ BIDV để ngân hàng triển khai tốt Đề án về nông nghiệp, nông thôn, nông dân,” ông Nhân nhấn mạnh.Nhân dịp này, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng chúc BIDV một năm mới nhiều sáng tạo, với sự đồng lòng cao, tiếp tục tiên phong trên mặt trận kinh tế, cùng tạo lực đẩy cho nền kinh tế đất nước đi lên…Tính đến hết năm 2014, tổng tài sản của BIDV đạt trên 655.000 tỷ đồng (tăng trưởng 18%). Dư nợ tín dụng đạt trên 461.000 tỷ đồng, tăng trưởng 18,9%. Nguồn vốn tăng trưởng tín dụng tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực ưu tiên theo đúng định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này đạt 6.065 tỷ đồng, tăng 20%; tỷ lệ nợ xấu đạt 1,8% trên tổng dư nợ. Hiệu suất sinh lời của vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) đạt 14,4%, hiệu suất sinh lời của tổng tài sản bình quân (ROA) đạt 0,8%, tỷ suất lợi nhuận trên một cổ phiếu (EPS) đạt 1.700 đồng/cổ phiếu. Hệ số an toàn vốn đạt trên 9%.


Theo vietnamplus.vn